Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale werktafel HRM
Secretarissen – Personeelsverantwoordelijken – Deskundigen HRM – Medewerkers van de personeelsdienst ea

​​

Regionale werktafel HRM 
Kempen

in samenwerking met Welzijnszorg Kempen ​In de regionale werktafel HRM gaat u met collega's  pragmatisch én resultaatgericht aan de slag om uw personeelsbeheer en –beleid en de bijhorende HR-processen en –werkdomeinen permanent te verbeteren.

 

Opzet van de Regionale Werktafel HRM

Hoe plukt uw lokaal bestuur de vruchten van het werken rond personeelsbeheer en –beleid vanuit een sterke visie? Wat is een sterke visie op HRM en hoe komt u daartoe? Hoe zorgt u ervoor dat uw personeelsbeheer en –beleid maximaal ondersteunend is en in een belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van het globale organisatiebeleid van uw bestuur? Hoe kunt u komen tot tevreden, betrokken, gemotiveerde en geëngageerde medewerkers?  Wie moet hierbij welke rollen, taken en opdrachten vervullen; uw leidinggevenden, uw personeelsdienst, uzelf als personeelsverantwoordelijk, enz. …? Hoe organiseert u uw personeelsdienst zo optimaal mogelijk? Op welke manier kan uw personeelsdienst een optimale service leveren en vragen van leidinggevenden en medewerkers beantwoorden?  Hoeveel en welke middelen heeft u nodig om uw personeelsbeheer en –beleid te kunnen realiseren (budget, personeel, competenties, ICT, …)? Op welke manier kan u uw personeelsprocessen helder uitwerken en concreet implementeren in uw dagelijkse praktijk? In welke mate zijn de competenties en talenten van de medewerkers de motor van uw personeelsbeheer en –beleid? Hoe gaat u met de competenties en talenten van de medewerkers om? Wat is uw aanpak op het vlak van het werven, selecteren, onthalen, inscholen, opleiden, opvolgen, beoordelen, evalueren, permanent ontwikkelen, boeien en binden van de medewerkers in uw bestuur en verloopt dit optimaal in de praktijk? Hoe kunt u de kwaliteit en resultaten van uw personeelsbeheer en –beleid bewaken, meten, opvolgen en permanent verbeteren? Op welke manier gaat u aan de slag met personeelsdossiers?

 
In een traject van vier dagen op jaarbasis, regionaal georganiseerd en onder vraaggestuurde begeleiding bieden we haalbare methodieken en instrumenten om binnen uw lokaal bestuur permanent te werken aan een sterk, professioneel en duurzaam personeelsbeheer en –beleid die leidt tot tastbare resultaten.

 

Aanpak

De aanpak is interactief en via opdrachten en oefeningen gericht op concrete uitwerkingen. De groep kan via accenten op maat het gewicht van de verschillende elementen bijsturen. Bij elke sessie wordt nazorg voorzien en worden de (gebruikte en/of uitgewerkte) documenten, instrumenten en resultaten nagestuurd, die na tuning en validatie binnen uw eigen werking en organisatie onmiddellijk bruikbaar of implementeerbaar zijn. 

 

Inhoud

De deelnemende besturen kunnen zelf in groep bepalen welke HR-topics en thema's aan bod moeten komen tijdens de sessies van de werktafel om concreet uit te werken.

 

Omwille van de actualiteit en de vele vragen en behoeften rond "evaluaties", stellen we (eventueel) voor om het "evaluatiesysteemals eerste thema aan te pakken en concreet uit te werken in de werktafel.

 

Hieronder een overzicht van andere mogelijke HR-thema's die aan bod kunnen komen in een werktafel HRM: (deelnemende besturen kunnen o.m. hieruit relevante topics kiezen om samen rond te werken)

 • Kwaliteitskader op maat van uw personeelsbeheer en –beleid
 • Visie op & kwaliteit van uw personeelsbeheer en –beleid
 • HR-beleid en beleidsdoelstellingen
 • Uitwerken van uw HR-sleutelprocessen & -werkdomeinen via een laagdrempelige methodiek voor procesmanagement (administratieve personeelsprocessen, werving & selectie, onthaal & inscholing, evaluatie- & opvolgingscyclus, vorming,  enz. …)
 • Werken met doelstellingen en projecten aan een sterk personeelsbeheer en –beleid
 • Organisatie, structuur en werking van uw personeelsdienst
 • Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen, taken en opdrachten op het vlak van uw personeelsbeheer en –beleid
 • Communicatie i.k.v. uw personeelsbeheer en –beleid
 • Communicatie van/naar/binnen uw personeelsdienst
 • Beheer van de HR-middelen (van uw personeelsdienst) – cf. budget, personeel, infrastructuur en ICT
 • Inhoudelijke HR-thema's en domeinen zoals: organisatie- & functieontwerp, personeelsplanning, werving & selectie, onthaal & inscholing, prestatie-, competentie- en talentmanagement, evaluatie- & opvolgingscyclus, vormingen (VTO), loopbaanmanagement, bevorderingen, personeelsmobiliteit, leiderschaps- & managementontwikkeling, motivatiebeleid, uitstroom, personeelsadministratie & payroll, verzuim, retentie, verloningsbeleid, diversiteit, leeftijds- en/of levensfasebewust personeelsbeleid, welzijn, integriteit, sociaal overleg, relaties met vakbonden, nieuwe werken, enz. ...
 • Bewaking en meting van de resultaten en kwaliteit van en de tevredenheid over uw personeelsbeheer en –beleid
 • Bepaling van relevante metingen, indicatoren en sjablonen voor rapportering
 • Medewerkerstevredenheid
 • Risicobeheersing zonder overdaad aan controles
 • Omgaan met eventuele klachten en/of meldingen
 • Realiseren van een permanente verbeterdynamiek
 • Werken met personeelsdossiers
 • Documenten- en registratiebeheer (papieren en digitaal klassement en archief) – informatieveiligheid
 • Integratie & afstemming van personeelsdiensten en –processen
 • Personeelsvraagstukken als gevolg van bestuurlijke veranderingen (cf. samenwerking gemeente en OCMW)
 • Veranderingsmanagement (wat kan HR doen bij grote veranderingstrajecten)
 • Uitwisseling best practices en klankbord voor geplande initiatieven

 Voor wie?

 • Secretarissen – Personeelsverantwoordelijken – Deskundigen HRM – Medewerkers van de personeelsdienst
 • Iedereen die een mandaat heeft om opdrachten uit te voeren, veranderingen door te voeren en de resultaten van de werktafel concreet te implementeren of minstens te gebruiken in zijn/haar personeelsdienst en bestuur

 

Begeleiding

Ann Moreels, M&L Management Services bvba 

 

Data en locatie

​Data: (telkens van 9u tot 16u)

Dag 1: dinsdag 5 december 2017

Dag 2: maandag 22 januari 2018

Dag 3: donderdag 1 maart 2018 (!opgelet andere locatie!)

Dag 4: dinsdag 17 april 2018


Dagen 1, 2 en 4 : Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a bus 1 te 2440 Geel (vergaderzaal) - routebeschrijving

Dag 3 op 1/3/2018:   gaat door in een vergaderzaal op volgend adres: Dr. Vandeperrestraat 218 te Geel (Ingang langs de Gasstraat) (Kantoren Arktos en vzw WEB) - routebeschrijving


​Vormingsuren 
 24 uren

Deelnameprijs

520 euro per deelnemend bestuur voor 4 dagen (incl. bijhorende documentatie en gereedschap) à max. 2 deelnemers per deelnemend bestuur

Per sessie van de werktafel kan uw bestuur kiezen wie ze afvaardigt in functie van de te behandelen en/of uit te werken thema's.

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  ​of via bijgaand inschrijvingsformulier: 

Inschrijvingsformulier_regionale werktafel HRM_Kempen.doc


Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 28 november 2017​.

​!Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van onze bevestiging!


 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 28 november 2017. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.


Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling
ruud.bourmanne@vvsg.be, 0478 87 95 24
 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


Organisatie
Een organisatie van de VVSG in samenwerking met Welzijnszorg Kempen .

                         


                  ​ ​


Navigatie