Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Rol van voogd
Begeleiders LOI, maatschappelijk werkers en hoofdmaatschappelijk werkers en voogden

In deze vorming gaan we dieper in op de rol van voogd, de dienst Voogdij en de praktische samenwerking tussen LOI's, de OCMWs en de voogd.
In het eerste deel van de dag zal de dienst Voogdij vertellen over hun bevoegdheden  voor het onder de hoede plaatsen en identificeren van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die zich op het Belgische grondgebied bevinden. Zij rekruteert, selecteert en leidt de voogden op die aan de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toegewezen worden, ondersteunt de voogden in hun werkzaamheden en waakt over de kwaliteit van het uitgeoefende voogdijschap. Dit doet de dienst Voogdij in nauwe samenwerking met opvang-, verblijfs- en andere partners. Daarnaast staat zij ook in voor het bepalen van de ouderlijke band tussen een NBMV  en de perso(o)n(en) die verklaart/verklaren zijn/haar ouder(s) te zijn. De dienst Voogdij is eveneens het centrale aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de doelgroep 'niet-begeleide minderjarige vreemdelingen'.
In het tweede deel van de dag zullen de praktische samenwerking tussen voogden, LOI's en OCMWs bespreken op basis van praktijkervaringen. Samen zullen op zoek gaan naar pistes voor een (nog) betere samenwerking .

Sprekers

Gregory Terras en Liesbet Wuyts

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 30.

Wanneer en waar

Donderdag 30 november 2017

Van 9.30 uur tot 15 uur, onthaal vanaf 9 uur

Congrescentrum Diependael

't Plein 1 - 2800 Mechelen > bereikbaarheid

Deelnameprijs

90 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be.
Of via dit inschrijvingsformulier

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot een week voor de start.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Katja Fournier, Coördinator Platform Kinderen op de vlucht

KF@sdj.be  , 02 210 94 91

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Navigatie