Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Stimuleer wereldburgerschap in jouw gemeente!




Voor wie:
In eerste instantie voor schepenen en ambtenaren, maar anderen die werken aan een lokaal mondiaal beleid zijn ook welkom.
 

​​​Stimuleer wereldburgerschap in jouw gemeente!

 

Wat betekent wereldburgerschap? Hoe kan je het draagvlak hiervoor vergroten?Welke doelgroepen wens je hierbij te bereiken en op welke wijze pak je dit aan?​

Gedurende twee vormingsdagen formuleren we via uitwisseling en interactie een antwoord op deze vragen. Ook reiken we je de nodige instrumenten aan om zelf aan de slag te gaan.

 

 Copyright foto: Bart Lasuy

 

Programma

Donderdag 9 november 2017

We onderzoeken wat wereldburgerschap inhoudt voor onszelf en anderen. Daarnaast biedt een communicatie-experte ons inzicht in welke campagne- en communicatiemogelijkheden je kan gebruiken om je doelgroep te overtuigen om als actieve wereldburgers in het leven te staan. In kleinere groepen zetten we de theorie om in de praktijk en werken we een eigen campagnemodel uit.

Dinsdag 30 januari 2018

We gaan na welke tools en methodieken je kan gebruiken om wereldburgerschap en de SDGs te promoten en te bevorderen. Zowel binnen het gemeentebestuur als naar de bevolking toe. Dit doen we via  concrete casussen, maar ook aan de hand van input van externe sprekers.
Daarnaast gaan we samen met een communicatie-experte via een interactief spel na hoe we bepaalde doelgroepen kunnen bereiken, zoals bedrijven, horeca en/of personen met een migratieachtergrond.

 

Waar en wanneer 

Donderdag 9 november 2017 en dinsdag 30 januari 2018, telkens van 9u30 tot 16 uur. Onthaal vanaf 9 uur. Beide vormingsdagen bijwonen is zeker een meerwaarde, maar geen voorwaarde.​
Oh! Mechelen, Kanunnik De Deckerstraat 20, 2800 Mechelen
> bereikbaarheid (op 20 minuten wandelen van station Mechelen of op 13 minuten van station Mechelen-Neckerspoel)

 

Deelnameprijs​

De deelname is gratis. 

 

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be.
Je kan je inschrijven voor één van de vormingsdagen of voor beide.

 

Info inhoudelijk

Provincie Antwerpen: Liesbeth Andries, liesbeth.andries@provincieantwerpen.be
Provincie Vlaams-Brabant: Lisa Deweirdt,  lisa.deweirdt@vlaamsbrabant.be
VVSG: Hanne Albers, hanne.albers@vvsg.be

 

Flyer

 De flyer van deze opleiding vindt u hier terug.

 

Info inschrijvingen

Willem Ceulemans, verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen VVSG-academie, willem.ceulemans@vvsg.be

 

Organisatie

Deze vormingen zijn een gezamenlijk initiatief van VVSG, provincie Vlaams-Brabant en provincie Antwerpen

 

Navigatie