Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samen een zorgvereniging oprichten: juridische structuur en OCMW-vereniging
Interlokale zorgverenigingen zijn eigenlijk publiekrechtelijke OCMW-verenigingen. In deze specifieke vorming gaan we dan ook dieper in op de rechtsfiguur van de publiekrechtelijke OCMW-vereniging. Wie kan daar lid van worden en wat zijn de belangrijkste kenmerken van zo een vereniging? Welke administratieve stappen moet je doorlopen om een zorgvereniging op te richten? Hoe gebeurt de communicatie tussen de vereniging en zijn leden?

We staan ook uitgebreid stil bij een van de belangrijkste instrumenten van de vereniging: de statuten. Wat moet er absoluut instaan en wat raadt de VVSG aan om er in op te nemen?

  • Kunnen er andere dan stichtende leden toetreden tot de vereniging?
  • Gaan we werken met maatschappelijk kapitaal? Wat zal de grootte dan zijn van dit kapitaal?

    Hoeveel aandelen zal een lid moeten onderschrijven?
  • Wat zal de samenstelling zijn van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur?

    Hoeveel vertegenwoordigers zullen er zijn per lid?
  • Hoeveel stemmen heeft elk lid?

Tenslotte bekijken we ook kort welke regels van de beleids- en beheerscyclus van toepassing zijn op de publiekrechtelijke OCMW-verenigingen.

20170627_A4folderSamenZorgverenigingOprichten_.pdf

Begeleiding

Pieter Vanderstappen, VVSG-stafmedewerker OCMW Bestuurlijke organisatie

Emme Vandeginste, VVSG-stafmedewerker samenwerking thuiszorg

Waar en Wanneer

VVSG, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel > bereikbaarheid

Donderdag 26 oktober 2017 van 9:30 uur tot 14 uur, onthaal om 9u

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be.

Deelnameprijs

De prijs van de tweedaagse algemene vorming bedroeg 320 euro. Dankzij de steun van VIA4-middelen kunnen besturen die zich inschreven voor de algemene vorming, zich gratis inschrijven op de vervolgopleidingen.

Mits betaling (30euro) staan de vervolgopleidingen ook open voor andere geïnteresseerden.
Uitsluitend VVSG-leden.

Info inhoudelijk

Pieter Vanderstappen, stafmedewerker VVSG OCMW-bestuurlijke organisatie

Pieter.vanderstappen@vvsg.be 02/211.55.78

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Navigatie