Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

De RMI-wet
Maatschappelijk werkers

Deze vorming is reeds volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk. Meer info gudrun.hellinckx@vvsg.be

Elk OCMW heeft de opdracht het Recht op Maatschappelijke Integratie te waarborgen van de cliënten waarvoor ze verantwoordelijk is en die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Hiertoe heeft het OCMW drie belangrijke instrumenten ter beschikking: tewerkstelling, het leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze vorming schetst het kader van de RMI-wet (wet van 26 mei 2002) en de recentste wijzigingen. U leert onder meer wie de gerechtigden zijn, wat de voorwaarden zijn en hoe u het leefloon berekent.

Werkwijze

Theoretische uiteenzetting met veel praktijkvoorbeelden. Hiervoor is de actieve inbreng van de deelnemers een must.

Begeleiding

Peter Hardy, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 20.

Vormingsuren

6

Waar en wanneer

Donderdag 19 oktober 2017

Van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal vanaf 9 uur

CC Hasselt

Kunstlaan 5, 3500 Hasselt > bereikbaarheid

Deze vorming organiseren we in 2017 op verschillende data en locaties:

 

Deelnameprijs

Niet leden: 320 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

VVSG leden: 180 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid.

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be.
Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met donderdag 5 oktober 2017.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met donderdag 5 oktober 2017.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Roel Verlinden, stafmedewerker vorming sociaal beleid
roel.verlinden@vvsg.be, 02 211 55 12

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie