Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Het GPMI in de praktijk
Maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst

Deze vorming is al volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk. Op volgende locaties zijn wel nog plaatsen beschikbaar 29 maart 2018 te Leuven of 8 november 2018 te Gent

In november 2016 werd het vernieuwde en veralgemeende Geïndividualiseerde Project voor Maatschappelijke Integratie van kracht. OCMW's dienen vanaf dan met alle leefloon-gerechtigde cliënten zo'n aangepast project op te maken en uit te voeren.

Om de OCMW's hierin te ondersteunen organiseert de VVSG een vorming voor maatschappelijk werkers en diensthoofden van de Sociale Diensten.

 

Tijdens deze vorming staan we kort stil bij de laatste juridische vragen of onduidelijkheden die er zouden bestaan. Vervolgens denken we, samen met de deelnemers, na over de visie van waaruit het GPMI ontwikkeld werd én een bijdrage kan leveren aan kwalitatief maatschappelijk werk.

Nadien gaan we dieper in op de succesfactoren van bestaande praktijken. Op een interactieve manier wordt met de deelnemers gezocht naar een manier om deze factoren te vertalen naar de eigen praktijk

Begeleiding

Peter Hardy, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving

Roel Verlinden, VVSG-stafmedewerker

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 25.

Waar en wanneer

Dinsdag 3 oktober 2017

van 9.30 tot 16.00 uur, onthaal om 9 uur
Hotel Leopold

Quinten Matsijslei 25, 2018 Antwerpen > bereikbaarheid

Deelnameprijs

VVSG leden: 125 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Om zoveel mogelijk besturen de kans te geven om deze vorming te volgen is het aantal deelnemers beperkt tot 3 personen per bestuur.

Deze vorming is uitsluitend toegankelijk voor leden VVSG.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met dinsdag 26 september.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Roel Verlinden, stafmedewerker vorming sociaal beleid
roel.verlinden@vvsg.be, 02 211 55 12

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie