Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Beter samenwerken in lokale netwerken
Voor secretarissen, (beleids)medewerkers en politici die sterk geëngageerd zijn in een of meerdere netwerken, samenwerkingsverbanden of partnerschappen en die op zoek zijn naar handvaten om de samenwerking (nog) productiever te maken

​​​​​​​​

Beter samenwerken in lokale netwerken

 

 Deze cursus is volzet.

 

 


Presentaties


2 VVSG - driedaagse opleiding september 2017 - fdr.pptx

3 VVSG - driedaagse opleiding september 2017 - pk.ppt

Netwerken_en_lokaal_welzijn.pdf

VVSG - driedaagse opleiding oktober 2017 - reflectie bij de opdrachten fdr.pptx

VVSG - netwerken en performantie - versie deelnemers.pptx

VVSG_Netwerkopleiding_2017-dag2_Joris_finaal_deelnemers.pdf

Wat valt op.docx


Voor

Voor secretarissen, (beleids)medewerkers en politici die sterk geëngageerd zijn in een of meerdere netwerken, samenwerkingsverbanden of partnerschappen en die op zoek zijn naar handvaten om de samenwerking (nog) productiever te maken. 

 

Samenwerken wordt het nieuwe normaal

Van duurzaamheid over zorg tot radicalisering; van veiligheid over lokale infrastructuurprojecten tot armoede: in alle problematieken waar lokale besturen in betrokken zijn, is werken in netwerken met andere partners de realiteit, steeds meer.  Lokale besturen kunnen weinig alleen en een bestuurskrachtig lokaal bestuur is een bestuur dat actief is in vele lokale netwerken, op eigen initiatief of op uitnodiging van andere partners. Niet langer is de eigen administratie en de eigen organisatie de norm, samenwerken in partnerschappen vat samen hoe een modern lokaal bestuur nu moet functioneren. 

 

Hoe maakt u samenwerkingsverbanden productief?

Deze opleiding geeft u taal, inzichten en handvaten om uw samenwerkingsverbanden onder de loep te nemen en pistes te verkennen om ze productiever te maken.

We maken u wegwijs in het bos van begrippen en verschillende manieren van kijken naar netwerken (module 1); we belichten  welke vraagstukken meer samenwerken in netwerken met zich meebrengt voor organisaties en met name lokale besturen (module 2). Vervolgens focussen we op het centrale vraagstuk hoe netwerken geleid en gemanaged kunnen worden (module 3 en 4) met aandacht voor de nodige tips & tricks en kritische succesfactoren. Tot slot gaan we in op de vaak lastige vragen omtrent democratische kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit  van samenwerking: hoe evalueren we netwerken, hoe volgen we onze prestaties op? (module 5 en 6).  Het programma bestaat uit  modules, maar deelnemers moeten  de volledige cyclus (= alle modules)  volgen.

 

Inzichten en vaardigheden

Deze opleiding geeft u een actueel overzicht van wat samenwerking inhoudt op basis van wetenschappelijke inzichten over netwerken en stelt u in staat verbetervoorstellen te ontwikkelen om de netwerken waarin u zelf actief bent effectiever te maken. Bovendien kan u

  • de eigen samenwerking(s-ambities) afwegen en toetsen wanneer samenwerken in een netwerk opportuun is of juist niet.

  • de eigen praktijk van netwerkmanagement en coördinatie analyseren en via de aangereikte handvatten, kaders en ervaringsuitwisseling ook verbeteren

  • netwerken monitoren en evalueren

  • voorstellen formuleren voor de aanpassing van de eigen organisatie of bestuur om beter te kunnen werken in netwerken

  • bewuster omgaan met rollen van politici en ambtenaren in deze netwerken

 

Over de muren kijken

Grijp de kans om over de muren van uw eigen beleidsdomein te kijken om samen met collega's – allen actief in netwerken - pistes te verkennen om uw samenwerkingsverbanden effectiever.

 

Werkwijze

We toetsen wetenschappelijke inzichten en kaders af aan de praktijk van deelnemers. Uiteenzettingen worden afgewisseld met oefeningen; onder begeleiding van wetenschappers en collega's analyseert elke deelnemer het eigen organisatienetwerk en trekt lessen voor de toekomst.

 

Begeleiding

Filip De Rynck is vanuit het Ghent Laboratory for Network Analysis van de UGent opleidingsvoorzitter en begeleidt ook deze dragen. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent en leidt tal van onderzoeksprojecten en studieopdrachten in steden en gemeenten. Beschouw het als een unieke kans om uw ervaringen te verdiepen aan zijn wetenschappelijke inzichten.

Het programma kan ook rekenen op bijdragen van o.m. volgende experten:

  • Patrick Kenis, verbonden aan de universiteit van Tilburg en de Antwerp Management School, bouwde zijn academische loopbaan rond het functioneren van organisatienetwerken

  • Joris Voets, prof bestuurskunde UGent en onder meer gespecialiseerd in netwerkmanagement

 

Deelnemers

 Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 

Vormingsuren 

18 uren


 

Wanneer

Dag 1: Donderdag 21 september 2017

Dag 2: Woensdag 27 september 2017

Dag 3: Vrijdag  27 oktober ​2017 

en dit telkens van 9u30 (9u onthaal) tot 16u30.


 

 

Waar

Gent: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid​​​

Komt u met de wagen? Op zo'n 2 minuten rijden en 5 minuten (350m) wandelen van het hotel, bevindt zich een gratis openbare parking. Deze is veilig en biedt plaats aan zo'n 150 wagens - PLAN - Wandelroute Hotel - Parking.png
 

Deelnameprijs

 

515  euro voor VVSG-leden                                

690 euro voor andere overheden 

​per deelnemer voor de drie dagen, inclusief documentatie, koffiepauzes en broodjeslunch

  

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be of via bijgaand inschrijvingsformulier.
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 7 september 2017.


Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.


Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 7 september 2017. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.


Info inhoudelijk

Mattie Jacobs, Diensthoofd Organisatie-ontwikkeling opleiding & consulting VVSG

mattie@jacobs@vvsg.be, 02 211 55 89


 

I​nfo praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie​​

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

In samenwerking met N – Lab van de Universiteit Gent .

                               ​                     logo UGENT.jpg


 

Navigatie