Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Infosessies hervorming eerstelijnszorg: essentiële info voor lokale besturen
Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, raadsleden, secretarissen, dienstverantwoordelijken
 
Op 16 februari kondigde minister Vandeurzen de herstructurering van de eerstelijnszorg aan. Deze hervorming van de eerstelijnszorg heeft de lokale besturen vaak in het vizier. Het lokale niveau is immers het niveau waar de zorg en ondersteuning het meest zichtbaar is én het dichtst bij de burger staat. Buurtgerichte zorg, het samenbrengen van mensen en organisaties op lokaal niveau, de regie in het geïntegreerd breed en herkenbaar onthaal, de deelname in de eerstelijnszones… De organisatie van de eerstelijnszorg kan niet losgekoppeld worden van het lokaal bestuur en zijn sociaal beleid.

Gezien het belang van deze hervorming organiseert VVSG op 6 plaatsen gratis infosessies met de meest recente informatie over de reorganisatie van de eerstelijnszorg.

Programma

Deze ochtendsessies gaan door van 9 uur tot 11 uur. We heten u van harte welkom vanaf 8 u30.

Deelnameprijs

Deelname aan deze infosessies is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk, aangezien de beschikbare plaatsen beperkt zijn.

Deze infosessie is enkel bedoeld voor medewerkers lokale besturen

Waar en wanneer

6 juni: Auditorium 't Nest, Zorgbedrijf Antwerpen, Bosuilplein 1, 2100 Deurne

13 juni: OCMW Hasselt, Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt

14 juni: De Ceder, OCMW Gent, Jubileumlaan 217, 9000 Gent

15 juni: VVSG, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

28 juni: De Pintelier, WZC Edouard Remy, Vesaliusstraat 10/1, 3000 Leuven

29 juni: Dakcafe, stadhuis, Leiestraat 21, 8500 Kortrijk

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be.

Of via dit inschrijvingsformulier

Info inhoudelijk

Heb je ondertussen al vragen over de hervormingen binnen de eerstelijnszorg, dan kan je deze stellen via eerstelijn@vvsg.be

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

VVSG dankt uitdrukkelijk de besturen van Antwerpen, Hasselt, Gent, Leuven en Kortrijk. Zonder hun gastvrijheid en enthousiaste samenwerking was deze organisatie nooit mogelijk geweest.

 

Navigatie