Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samen een zorgvereniging oprichten
OCMW-voorzitters, OCMW-raadsleden, gemeente- en OCMW-secretarissen, leden van het MAT, diensthoofden thuis- en ouderenzorg, kinderopvang, directeurs woonzorgcentra, stafmedewerkers, ...
Deze vorming is geannuleerd. Meer info gudrun.hellinckx@vvsg.be

Om besturen te ondersteunen bij (het onderzoek naar) de oprichting van een zorgvereniging, biedt de VVSG een vormingenreeks aan.
De vormingenreeks start met een tweedaagse algemene vorming waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste beleidsvraagstukken en de aanpak. In de vervolgopleidingen worden enkele belangrijke vraagstukken in de diepte uitgepuurd.

De algemene vorming

Meer en meer OCMW's overwegen om een OCMW-vereniging op te richten om er een of meerdere zorgdiensten in onder te brengen: gezinszorg, poetsdiensten, warme maaltijden, woonzorgcentra, kinderopvang, dienstenchequeondernemingen,...

Met een groep OCMW's tot een OCMW-vereniging of zorgvereniging komen is een complex en uitdagend traject. Zowel inhoudelijke als procesmatige vragen moeten worden uitgeklaard. Belangrijke beleidsvraagstukken hebben betrekking op organisatie, personeel, financiën, juridische structuur,….:

  • Wat willen we bereiken met de oprichting van een zorgvereniging? Welke verbeteringen levert dit op voor de kwaliteit van de dienstverlening?
  • Welke taken neemt het OCMW nog op en wat doet de zorgvereniging?
  • Hoe verhoudt de zorgvereniging zich ten opzichte van de gebruikers? Blijft het OCMW het eerste aanspreekpunt? Beschikt het OCMW nog over de mogelijkheid een eigen doelgroepenbeleid te voeren?
  • Kiezen we voor detachering of voor overdracht van personeel?
  • Wat gebeurt er met de responsabiliseringsbijdrage?
  • Wat zal de vereniging kosten en wie zal dat betalen?

Procesmatig is de grote uitdaging een antwoord te formuleren op deze vragen op een manier die de betrokkenheid van alle besturen garandeert en met aandacht en respect voor de positie van elk bestuur ongeacht zijn grootte. Dat veronderstelt een doordachte aanpak en een sterke projectleider die in woelige wateren het schip op koers houdt.

Deze tweedaagse vorming biedt een totaalbeeld van de inhoudelijke vragen die aan bod komen, geeft ideeën in verband met de aanpak en wijst op mogelijke valkuilen. Op het einde van de vorming zou je een inzicht moeten krijgen in de complexiteit van jullie project en de manier waarop je die kunt aanpakken.

De VVSG begeleidt besturen in het onderzoeken en opzetten van zo'n interlokale samenwerking. De vorming wordt gegeven door stafmedewerkers van de VVSG die in de praktijk dergelijke begeleidingen hebben gedaan. De insteek van de vorming is dan ook praktisch, met voorbeelden, checklists, plan van aanpak, …

De nadruk ligt op de beleidsvraagstukken en de aanpak. Juridische vraagstukken worden in deze vorming slechts in de marge aangeraakt, maar komen uitvoerig aan bod in de vervolgopleidingen.

2017_A4folderSamenZorgverenigingOprichten_2802c1.pdf

Vervolgtraject specifieke en sectorspecifieke vormingen

Begeleiding

Dirk Meulemans, VVSG-stafmedewerker management en organisatie

Emme Vandeginste, VVSG-stafmedewerker samenwerking thuiszorg

Waar en wanneer

Donderdagen 22 en 29 juni 2017
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
Park Inn Hotel
Martelarenlaan 36, 3010 Leuven > bereikbaarheid

 

Deze vorming gaat ook door te Gent start op 1 juni 2017

Deelnameprijs

320 euro per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes.

De deelnameprijs voor de specifieke vormingen zit vervat in de deelnameprijs van de algemene vorming.

Deze vorming is uitsluitend bestemd voor VVSG-leden.

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be.
Inchrijven is mogelijk tot en met donderdag 15 juni 2017.

Betaling

U betaalt na ontvangst van een factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met donderdag 15 juni 2017.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Emme Vandeginste stafmedewerker samenwerking thuiszorg,

Emme.vandeginste@vvsg.be,  02 211 56 70

Info praktisch

Gudrun Hellinckx verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Navigatie