Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aankopen in lokale besturen: professioneel, samen en duurzaam
Alle aankoopprofessionals, aankoopverantwoordelijken en –deskundigen uit lokale besturen 

​​​​​


Aankopen in lokale besturen: professioneel, samen en duurzaam Netwerkevent

Van harte uitgenodigd voor een gesprek en ontmoeting rond de grote uitdagingen en trends op vlak van aankopen bij lokale besturen. Via korte inleidingen en gesprekken met collega's doet u inspiratie op en kan u zichzelf inschatten waar u staat op vlak van professioneel, samen en duurzaam aankopen.

 

Een ondersteuningsprogramma op maat

Het programma van dit netwerkevent is opgebouwd rond drie pijlers: professioneel aankopen, samen aankopen en duurzaam aankopen.

Tegelijk engageert de VVSG zich om op basis van uw input een ondersteuningsprogramma te bouwen op maat van u en uw collega aankoopprofessionals, liefst zo regionaal mogelijk georganiseerd.

 

Slagkrachtige aankoopdiensten

Een recente audit 'aankoop- en contractbeheer' van de Vlaamse overheid toont de koopkracht van lokale besturen aan:  bijna 1,5 miljard Euro wordt jaarlijks gespendeerd aan het aankopen van leveringen en diensten. Dit is dus een gigantische som geld die lokale besturen zo professioneel, efficiënt en doelgericht mogelijk moeten inzetten. We onderzoeken met u welke vragen lokale besturen vandaag hebben om morgen nog beter en professioneler aan te kopen. Van harte welkom.

 

Voor wie

Alle aankoopprofessionals, aankoopverantwoordelijken en –deskundigen uit lokale besturen 

 Programma

Inhoudelijk zal het netwerkevent georganiseerd worden rond 3 pijlers:

​Professioneel aankopen
Samen aankopen
Duurzaam aankopen

 

Eerste pijler: professioneel aankopen

Het meest recente rapport van de Vlaamse overheid over 'aankoop- en contractbeheer' toont het aan : aankopers kennen de wetgeving overheidsopdrachten goed, maar hebben nood aan een toegankelijk en krachtig managementsysteem om aankopen efficiënter en doelgerichter te beheersen of te managen.

 

Hoe plukt uw lokaal bestuur de vruchten van het werken rond aankoopbeheer en –beleid vanuit een sterke visie? Wat is een sterke visie op aankopen en hoe komt u daartoe? Hoe zorgt u ervoor dat uw aankoopbeheer en –beleid maximaal ondersteunend is en in een belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van het globale organisatiebeleid van uw bestuur? Wie moet hierbij welke rollen, taken en opdrachten vervullen? Hoe organiseert u uw aankoopdienst of –functie zo optimaal mogelijk? Op welke manier kan uw aankoopdienst of –functie een optimale service leveren?  Hoeveel en welke middelen heeft u nodig (budget, personeel, competenties, ICT, …)? Op welke manier kan u uw aankoopprocessen helder uitwerken en concreet implementeren in uw dagelijkse praktijk? Hoe kunt u administratief te zware procedures vermijden (zeker voor kleinere aankopen)? Hoe kunt u de kwaliteit en resultaten van uw aankoopbeheer en –beleid bewaken, meten, opvolgen en permanent verbeteren? Hoe kunt u op een realistische en werkbare manier aan risicobeheersing werken op het vlak van aankopen? Op welke manier gaat u aan de slag met aankoopdossiers? Hoe kunt u uw eigen aankoopwerking regelmatig evalueren om knelpunten zelf sneller op te merken en pro-actief aan te pakken? Hoe kunt u uw aankoopprocessen evalueren in het licht van een breder kader omtrent interne controle / organisatiebeheersing zodat de aanwezige beheersmaatregelen elkaar kunnen versterken en aanvullend kunnen gaan werken?

 

Andere concrete vragen & thema's: (cf. verbeterpunten uit het globaal rapport van Audit Vlaanderen over aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten)

 • Rollen en verantwoordelijkheden en de vertaling ervan in de gebruikte softwaresystemen?

 • Contract- en leveranciersbeheer?

 • Richtlijnen voor de ontvangst van goederen of diensten?

 • Nazicht van de correctheid van facturen en de tijdige betaling ervan?

 

 

Tweede pijler: samen aankopen

Als lokaal bestuur wordt u meer en meer geconfronteerd met uw rol als aankoper.  Professioneel en duurzaam aankopen staat steeds hoger op de agenda. Wat betekent professioneel aankopen voor een lokaal bestuur? Vandaag is het voor de meeste steden, gemeenten en OCMW 's onmogelijk om alle niveaus van operationeel tot strategisch aankopen op te nemen. Samenwerking kan de oplossing zijn dus. Niet éénmalig maar structureel.

 

Samenwerking gemeente en OCMW, maar evengoed intergemeentelijk, met als doel:

 • Het streven naar professionalisering en hogere efficiëntie

 • Het zoeken naar manieren om het aankoopbeleid en de aankoopprocessen en –procedures beter op elkaar af te stemmen

 • Het maken van afspraken op vlak van aankoopdossiers, bestellingen en facturatie

 • Meer te doen met minder middelen.

 

Hoe kan u samen met uw collega's starten met het opzetten van een structurele samenwerking op vlak van aankopen? Welke stappen kan u zetten om succesvol samen te werken en hoe kan u toch autonomie en beslissingsbevoegdheid behouden? Welke verschillende vormen van samenwerking zijn er op vlak van aankoop? En wie neemt de regie? Het bestuur met de meeste ervaring op vlak van aankoop? Of is het beter een coördinatieteam op te richten met vertegenwoordigers van de verschillende partners? Ontdek samen met uw aankooppartners hoe u samen kan werken naar méér professionalisering, méér impact en meer efficiëntie door samen aan te kopen.

 

Concrete vragen & thema's:

 • Wat is aankoopsamenwerking?

 • Waarom wél of niet samenwerken?

 • Wie neemt het initiatief?

 • Wie zijn uw potentiële partners en wat willen zij met aankoopsamenwerking bereiken?

 • Hoe samenwerken – welke vormen van aankoopsamenwerking bestaan er ?

 • Hoe intensief gaan we samenwerken?

 • Welke afspraken kan u maken op vlak van strategie, planning, verdeling dossiers en rollen etc.?

 • Hoe gaat de gezamenlijke operationele aankoop nu in zijn werk?

 

 

Derde pijler: duurzaam aankopen

Ook duurzaam aankopen staat hoog op de politieke agenda. Maar duurzaam aankopen vraagt om een vergaande professionalisering van de aankoopfunctie. Om duurzaam te kunnen aankopen moet er transparantie zijn in alle aankoopstromen en moet het duidelijk zijn hoe de aankoopbehoefte in kaart gebracht wordt. Ook moeten we kunnen formuleren welke doelen we wensen te bereiken met een specifieke aankoop en welke aankoopdossiers de grootste hefboom zijn voor impact zijn en noem maar op. Duurzaam aankopen gaat over méér impact met dezelfde of minder middelen en dit betekent werken aan de bouwstenen van een performante  aankooporganisatie. .

Concrete vragen & thema's:

Wat is duurzaam aankopen?

Hoe ontwikkelen we een duurzame aankoopstrategie?

Tot welke organisatiedoelstellingen kan aankoop bijdragen?

Hoe creëren we meer impact met minder middelen? 

Het ontwikkelen van een duurzaam aankoopproces?

Het uitbouwen van een professioneel team aankopers?

Het in kaart brengen en 'challengen' van aankoopbehoeften: wat hebben we écht nodig?

Opzetten van samenwerking en dialoog met de markt?

Instrumenten en tools om duurzaam aan te kopen?

Prijs, totale kost of levenscycluskost?

(Functioneel) specifiëren met oog op impact?

Meten en rapporteren over duurzame impact via aankoop?

Aanmoedigen van duurzaam bestelgedrag?​

​Begeleiding

Mieke Pieters, The Global Picture, expert strategisch en duurzaam aankopen en ervaring als strategisch aankoopverantwoordelijke bij Stad Gent. 

​ 

Vormingsuren

 3 uren

Deelnemers

Max 20 deelnemers​


Wanneer en waar

Roeselare, maandag 29 mei 2017 van 9u tot 12u30

Stad Roeselare, Grote Markt (bruine deur) , Gemeenteraadszaal – > bereikbaarheidWe organiseren dit event tevens te:

Hasselt, dinsdag 13 juni 2017 van 9u tot 12u30

AC Thonissen, Thonissenlaan 20, 3500 Hasselt ( = tegenover de Politie) > bereikbaarheid

De zaal ligt op de 2de verdieping van de achterkant van het AC Thonissen. Je neemt daarom best de ingang van de Burgemeester Bollenstraat 13 en gaat dan verder met de trap of de lift.

​WZC Booghuys, Vlamingenstraat 3 te 3000 Leuven > bereikbaarheid


​ 
Deelnameprijs

Deelnemen is gratis, inschrijven is wel noodzakelijk.

​ 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be of via Gratis Inschrijvingsformulier_VVSG_tav_AnnRonsmans (3).doc


Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot  7 dagen voor startdatum​.Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling
ruud.bourmanne@vvsg.be, 0478 87 95 24


 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


Organisatie
Een organisatie van de VVSG.

                              ​ ​

 

 

 

​ 


Navigatie