Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale werktafels woonzorgcentra
Directeurs/diensthoofden/kwaliteitscoördinatoren/Andere disciplines (paramedici..)

​​​​​​​

 


 

 

Regionale werktafels woonzorgcentra

In de regionale werktafels gaat u met collega's  pragmatisch én resultaatgericht aan de slag om de kwaliteit van uw zorg-, hulp- en dienstverlening en de bijhorende specifieke processen en/of werkdomeinen  permanent te verbeteren. 


 


 

 

Opzet van de Regionale Werktafels Woonzorgcentra

Hoe plukt uw bewoner/gebruiker de vruchten van het werken rond kwaliteit van wonen, zorg en leven in uw woonzorgcentrum? Hoe kunnen we de focus van uw zorg-, hulp- en dienstverlening meer richten op de essentie, namelijk uw bewoner/gebruiker en uw relatie met de bewoner/gebruiker? Op welke manier integreren we het werken rond kwaliteit in uw dagelijkse werking, zorg-, hulp- en dienstverlening, en voorkomen we dat dit naast (en vooral bovenop) alle bestaande initiatieven moet worden ingepland?

 

Aanpak

In een traject van vier dagen gespreid doorheen het jaar, bieden we haalbare methodieken om binnen uw woonzorgcentrum structuur te brengen in het kwaliteitsdenken en permanent te werken aan een kwalitatieve zorg-, hulp- en dienstverlening die leidt tot tastbare resultaten. Het VVSG traject naar uitmuntendheid  fungeert hierbij als een kader en instrument om zelf de werking van uw woonzorgcentrum te evalueren en ook de 27 kwaliteitsindicatoren die de Vlaamse Overheid jaarlijks vraagt te rapporteren,  vormen een  input voor het te volgen traject. 

 

De aanpak is interactief en via opdrachten en oefeningen gericht op concrete uitwerkingen. De groep kan via accenten op maat het gewicht van de verschillende elementen bijsturen. Bij elke sessie wordt nazorg voorzien en worden de (gebruikte en/of uitgewerkte) documenten en resultaten nagestuurd, die na tuning en validatie binnen uw woonzorgcentrum onmiddellijk bruikbaar of implementeerbaar zijn. 

 

Inhoud

Deze thema's kunnen onder meer aan bod komen:

 • Visie op & kwaliteit van uw zorgverlening
 • Uitwerken van uw sleutelprocessen van zorgverlening via een laagdrempelige methodiek voor procesmanagement (fixatie,  maaltijden, enz. …)
 • Meten en bewaken van de resultaten en kwaliteit van en de tevredenheid over uw zorgverlening 
 • Kwaliteit van wonen, leven en zorg
 • Kwaliteitsindicatoren, zelfevaluatie en verbetertrajecten
 • Thema's van management, HR, financieel beheer, ICT, infrastructuur, …
 • Communicatie van/naar/binnen uw woonzorgcentrum
 • Leanbenadering: hoe meer de focus leggen op de activiteiten die effectief waarde voor de bewoner creëren
 • Risicobeheersing zonder overdaad aan controles
 • Omgaan met eventuele klachten en/of meldingen van uw bewoners (en familie)
 •  …

 

Doelstellingen

 • Het werken aan sterke woonzorgcentra
 • Het uitwerken en toepassen van een inspirerende visie op zorg-, hulp- en dienstverlening
 • Het realiseren en permanent verbeteren van een kwalitatieve werking, zorg-, hulp- en dienstverlening voor de gebruiker/bewoner die maximaal inzet op het verhogen van het welbevinden van de gebruiker/bewoner
 • Het gericht werken rond de belangrijkste aspecten van wonen, leven en zorg van de gebruiker/bewoner
 • Het expliciteren en beter verantwoorden van de rol, de meerwaarde en het belang van een kwaliteitsvolle  zorg-, hulp- en dienstverlening
 • Het vergaren van inzicht in en het zichtbaar maken van de kwaliteit en concrete resultaten van de zorg-, hulp- en dienstverlening
 • Het voorbereiden van de woonzorgcentra op bestuurlijke veranderingen (cfr. samenwerking gemeente & OCMW, zorgverenigingen, verzelfstandiging en privatisering)
 • Het uitwerken van de sleutelprocessen, -thema's en –domeinen van de zorg-, hulp- en dienstverlening vanuit het perspectief van de gebruiker/bewoner
 • Het stapsgewijs, gericht en op maat implementeren van een concreet kwaliteitskader op maat van woonzorgcentra dat tegemoetkomt aan de noden en verplichtingen van kwaliteit, zelfevaluatie, interne controle, organisatie- en risicobeheersing (cfr. externe audits Agentschap Audit Vlaanderen)
 • Het ontwikkelen, opvolgen en onderhouden van een permanente verbeterdynamiek

 

 

 Voor wie?

 • Directeurs/diensthoofden/kwaliteitscoördinatoren
 • Andere disciplines (paramedici..) kunnen aansluiten in functie van de thema's die aan bod komen en/of uitgewerkt worden tijdens de sessies
 • Iedereen die een mandaat heeft om opdrachten uit te voeren, veranderingen door te voeren en de resultaten van de werktafels concreet te implementeren of minstens te gebruiken in zijn/haar woonzorgcentrum

 

Begeleiding

Ilse Vlieghe, diensthoofd bewonerszorg en kwaliteitscoördinator van WZC Corsala - OCMW Beringen 

 

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 15.

 

Vormingsuren 
 24 uren

 

 

Wanneer en waar

​Vrijdag 21 april, vrijdag 16 juni, vrijdag 22 september (ipv 29 september) en vrijdag 24 november 2017 telkens van 9u tot 16u

Hasselt: Belfius, Paul Bellefroidlaan 20, 3500 Hasselt - routebeschrijving
Er is parkeergelegenheid aan de achterzijde van het gebouw.

Deelnameprijs

520 euro per woonzorgcentrum voor 4 dagen (incl. bijhorende documentatie en gereedschap) à max. 2 deelnemers per woonzorgcentrum

Per sessie van de werktafel kan uw woonzorgcentrum kiezen wie ze afvaardigt in functie van de te behandelen en/of uit te werken thema's.

 

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be of via bijgaand inschrijvingsformulier.

Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot  7 april 2017​.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot 7 april 2017. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling
ruud.bourmanne@vvsg.be, 0478 87 95 24
 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG.

                              ​ ​

 

 

 


Navigatie