Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Beschermjassen en methodieken
Begeleiders LOI, maatschappelijk werkers en hoofdmaatschappelijk werkers

 

 

 

 

Als begeleider van niet begeleide minderjarige vluchtelingen schieten woorden soms te kort. Hoe kan je toch op een creatieve, divers sensitieve manier aansluiting vinden bij het leven van deze jongeren. Griet Severeyns, hulpverlener en contextueel therapeut, werkte 10 jaar met NBBM in het LOI. Tijdens haar loopbaan ging ze op zoek naar methodieken, vaardigheden en kennis om aansluiting te vinden. Zo leerde ze beschermjassen kennen.

Beschermjassen' is een model dat ruimte schept voor diversiteit. 'Beschermjassen' betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde. Daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding. Beschermjassen heeft te maken met faseovergangen in het leven, met in -en uitsluitingsmechanismen, familiesystemen en heilige huisjes, interculturele communicatie.

Begeleiding

Griet Severeyns, contextueel therapeut met ruime LOI-ervaring en momenteel medewerker van het vluchtelingenteam van CAW Kempen

Waar en wanneer

Donderdag 29 maart 2018

Van 9.30 uur tot 16.30 uur, onthaal vanaf 9 uur

Congrescentrum Diependael

't Plein 1, 2800 Mechelen > bereikbaarheid

Deelnameprijs

50 euro per persoon, inclusief documentatie en koffiepauzes.

Deze intervisie is uitsluitend toegankelijk voor leden VVSG.

Inschrijven

Schrijf nu in via vvsg Academie

Opgelet

Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig
Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met donderdag 22 maart 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met donderdag 22 maart 2018.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Katja Fournier, Coördinator Platform Kinderen op de vlucht

KF@sdj.be , 02 210 94 91

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG .

      

Navigatie