Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale werktafel sociale diensten
Directeurs/diensthoofden/verantwoordelijken sociale diensten, (Hoofd)maatschappelijk werkers

In de regionale werktafels gaat u met collega's  pragmatisch én resultaatgericht aan de slag om de kwaliteit van uw hulpverlening en de bijhorende specifieke hulpverleningsprocessen en/of –domeinen  permanent te verbeteren.

Opzet

Hoe plukt uw maatschappelijk werker en zijn/haar cliënt de vruchten van het werken rond kwaliteit in uw sociale dienst? Hoe kunnen we de focus van uw hulpverlening meer richten op de essentie van het maatschappelijk werk, namelijk uw cliënt en uw hulpverleningsrelatie met de cliënt, en minder op de administratieve context? Op welke manier integreren we het werken rond kwaliteit in uw dagelijkse werking en hulpverlening, en voorkomen we dat dit naast (en vooral bovenop) alle bestaande initiatieven moet worden ingepland?

In een traject van vier dagen op jaarbasis, regionaal georganiseerd en onder vraaggestuurde begeleiding bieden we haalbare methodieken om binnen uw sociale dienst permanent te werken aan een kwalitatieve hulpverlening die leidt tot tastbare resultaten.

Aanpak

De aanpak is interactief en via opdrachten en oefeningen gericht op concrete uitwerkingen. De groep kan via accenten op maat het gewicht van de verschillende elementen bijsturen. Bij elke sessie wordt nazorg voorzien en worden de (gebruikte en/of uitgewerkte) documenten en resultaten nagestuurd, die na tuning en validatie binnen uw eigen sociale dienst onmiddellijk bruikbaar of implementeerbaar zijn. 

Inhoud

Onderstaande thema's komen aan bod:

 • Kwaliteitskader op maat van uw sociale dienst
 • Visie op & kwaliteit van uw hulpverlening
 • Uitwerken van uw sleutelprocessen van maatschappelijke hulpverlening via en laagdrempelige methodiek voor procesmanagement (schuldhulpverlening, activering, wonen, energie, vreemdelingen, financiële hulpverlening, enz. …)
 • Werken met doelstellingen en projecten aan een sterk lokaal sociaal beleid
 • Organisatie & structuur van uw sociale dienst
 • Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen, taken en opdrachten (zelfsturende) teams, generalisten versus specialisten, enz. …)
 • Communicatie van/naar/binnen uw sociale dienst
 • Beheer van de middelen van uw sociale dienst (budget, personeel, infrastructuur en ICT)
 • Werklast, werkdruk en dossierlastmetingen
 • Lean benadering: hoe meer de focus leggen op de activiteiten waarin effectief waarde voor uw cliënt gecreëerd wordt
 • Intake en sociaal onderzoek
 • Bewaking en meting van de resultaten en kwaliteit van en de tevredenheid over uw hulpverlening - bepaling van relevante metingen, indicatoren en sjablonen voor rapportering
 • Risicobeheersing zonder overdaad aan controles
 • Omgaan met eventuele klachten en/of meldingen van uw cliënten
 • Realiseren van een permanente verbeterdynamiek
 • Werken met cliëntendossiers
 • Documenten- en registratiebeheer (papieren en digitaal klassement en archief) – informatieveiligheid
 • Uitwisseling best practices en klankbord voor geplande initiatieven

Voor wie

 • Directeurs/diensthoofden/verantwoordelijken sociale diensten
 • (Hoofd)maatschappelijk werkers
 • Maatschappelijk werkers kunnen aansluiten in functie van de thema's die aan bod komen en/of uitgewerkt (zullen) worden tijdens de sessies
 • Iedereen die een mandaat heeft om opdrachten uit te voeren, veranderingen door te voeren en de resultaten van de werktafels concreet te implementeren of minstens te gebruiken in zijn/haar sociale dienst

Begeleiding

Danny Kindekens, dKi Consult en ervaring als departementshoofd Maatschappelijk Welzijn, Wonen en Lokale economie van OCMW en stad Geraardsbergen

Wanneer en waar

Opstartdag op woensdag 22 maart 2017 van 9u00-16u00. De andere 3 data zijn op maat af te spreken en vast te leggen door de begeleider samen met de deelnemers in functie van de gekozen thema's of topics.

van 9.00 tot 16.00 uur, onthaal om 8.30 uur

OCMW Denderleeuw: Ten Kouter 20 - 9470 Denderleeuw

 

Deze werktafel organiseren we in 2017 op verschillende data en locaties:

 

Ook zijn er momenteel nog andere (bijkomende) regionale werktafels sociale diensten in onderzoek/voorbereiding/ontwikkeling vanuit:

 • OCMW Ledegem (West-Vlaanderen)
 • OCMW Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)
 • Welzijnszorg Kempen te Geel (Antwerpen)
 • Rupelstreek (Antwerpen)
 • Hasselt (provincie Limburg)

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij ruud.bourmanne@vvsg.be.

Deelnameprijs

520 euro, inclusief bijhorende documentatie en gereedschap. Maximum 2 deelnemers per sociale dienst
Per sessie van de werktafel kan uw sociale dienst kiezen wie ze afvaardigt in functie van de te behandelen en/of uit te werken thema’s.

Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid.

Dit initiatief is exclusief voor VVSG leden.

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be.
Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met woensdag 15 maart 2017.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met tot en met woendag 15 maart 2017.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling

ruud.bourmanne@vvsg.be , 0478 87 95 24

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie