Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionaal ondersteuningspunt voor DGAT
verantwoordelijken diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT)

​​
 

 

De Regionale Ondersteuningspunten voor Diensten voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (ROP DGAT) zijn een onmisbaar netwerk- en vormingsmoment voor de dienstverantwoordelijken. In 2017 zet het Netwerk Thuiszorg van de VVSG deze ROP’s verder. Op deze ondersteuningspunten krijg je telkens een toelichting bij de regelgeving en actualiteit inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Daarnaast krijg je de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten te verwerven. De agenda wordt opgemaakt op basis van actuele ontwikkelingen in de thuiszorg en concrete vragen, knelpunten, ervaringen en goede praktijken van de deelnemers.

 

Begeleiding

De ondersteuningspunten worden begeleid door de regionale medewerker thuiszorg, VVSG nl. Leen Peeters.

 

Deelnemers

Om het verloop van de ondersteuningspunten efficiënt te laten verlopen en rekening houdend met het interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 15 personen per groep.

Vormingsuren

12

 

Wanneer en waar (opgelet dag 4 andere locatie!)

Dag 1-3

Donderdag 9 maart, dinsdag 30 mei, donderdag 28 september  2017 telkens van 9u tot 13u
LDC ’t Dorp, Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten > bereikbaarheid

Dag 4

Donderdag 30 november 2017 van 9u tot 13u

Administratief Centrum, Handelslei 167, 2980 Zoersel > bereikbaarheid

 

Broodjeslunch is voorzien.


Deelnameprijs

Deelname aan de regionale ondersteuningspunten is gratis en alleen toegankelijk voor de openbare thuiszorg (VVSG-leden).

Alle kosten (inclusief broodjeslunch) worden gefinancieerd met middelen uit het VIA4-akkoord - openbare sector. Dit VIA4-akkoord is een Vlaams intersectoraal akkoord voor de openbare social profitsector en werd afgesloten tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, de drie erkende vakbonden en de Vlaamse regering. Met deze Vlaamse middelen kan VVSG een ondersteuningsaanbod naar thuiszorgvoorzieningen van lokale besturen uitwerken.

 

Inschrijven

​Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be (bij voorkeur) of via mail naar ann.ronsmans@vvsg.be
Inschrijven is mogelijk tot 10 werkdagen voor startdatum.

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van onze bevestiging.


 

Annuleren

Indien u uw inschrijving wenst te annuleren, gelieve dit te doen 10 werkdagen voor de start van de opleiding. Indien u op één van de opleidingsdagen niet kan aanwezig zijn, graag het volgende: een collega mag uw plaats altijd innemen. Gelieve wanneer u niet kan aanwezig zijn - ook wanneer een collega uw plaats inneemt – te verwittigen (+ waar). Gelieve er rekening mee te houden dat een inschrijving ook een engagement inhoudt om aanwezig te zijn. Deelnemers die vaak afwezig zijn verliezen hun recht op deelname. Als de cursus waarvoor u zich inschrijft niet doorgaat of volzet is, verwittigen wij u zo snel mogelijk.


Info inhoudelijk

Leen Peeters, Regionale stafmedewerker thuiszorg VVSG
leen.peeters@vvsg.be,  02 211 56 77

Info praktisch  

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61
 
 

Organisatie

 

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                              

 

 

Navigatie