Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend Netwerk Pedagogische Ondersteuning
verantwoordelijken groeps- en gezinsopvang baby’s en peuters (enkel leden)

Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Als verantwoordelijke van een groeps- of gezinsopvang baby’s en peuters sta je voor de uitdaging deze pedagogische kwaliteit te realiseren.
Maar wat is pedagogische kwaliteit? Hoe kan jij samen met je team aan de slag gaan? Hoe krijg jij jouw team van kinderbegeleiders mee op de kar?

In dit Lerend Netwerk Pedagogische Ondersteuning krijg je duidelijkheid over wat Zorginspectie en Kind en Gezin verwachten van de pedagogische kwaliteit. Samen met experten en collega’s ga je op zoek naar de betekenis van pedagogische kwaliteit en naar de rol van de verantwoordelijke en het team in het realiseren van die pedagogische kwaliteit. Je oefent met methodieken en krijgt handvaten die je als verantwoordelijke kan inzetten om met je team je werking af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben. Jij en je je team worden in de startblokken gezet om met het MemoQ zelfevaluatie instrument de eigen werking te bekijken en te verbeteren. Met het Lerend Netwerk Pedagogische Ondersteuning ga je voor meer welbevinden en betrokkenheid van de kinderen, kinderbegeleiders en de verantwoordelijke.

Het Lerend Netwerk Pedagogisch Beleid is een initiatief van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang in samenwerking met het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs van KULeuven en de Arteveldehogeschool te Gent.
Door jouw deelname beantwoord je aan de wettelijke voorwaarde die wordt opgelegd aan elke pedagogische ondersteuningsorganisatie om te participeren aan een netwerk over pedagogisch beleid.

In 2017 bestaat het Lerend Netwerk uit drie dagen. De eerste dag betreft een collectief aanbod. Vanaf dag twee ga je aan de slag in groepen van maximaal 16 deelnemers.

 

Dag 1: Kader voor pedagogische kwaliteit

Je krijgt zicht op wat pedagogische kwaliteit in de huidige kinderopvang is en op je rol als verantwoordelijke. Je krijgt tips om je team mee te nemen in het denken over het effect van hun werk op de kinderen.

Dag 2: Aan de slag met de pedagogische kwaliteit

Vanuit ervaringsuitwisseling reflecteer je samen met collega-verantwoordelijken over hoe je met je team kan werken aan pedagogische kwaliteit. Je krijgt zicht op het MemoQ zelfevaluatie instrument en krijgt alle hulp om een QuickScan uit te voeren met je team.

Dag 3: Aan de slag met je team

Inzichten en competenties om een team te leiden naar pedagogische kwaliteit zijn aan de orde. Samen formuleer je antwoorden op volgende vragen: Hoe kan je de condities en de context creëren die nodig zijn om aan pedagogische kwaliteit te kunnen werken? Hoe krijg je als verantwoordelijke zicht op de nodige competenties van je medewerkers? Hoe kan je samen met je team een verbeterproject kiezen en uitvoeren?

Begeleiding

Medewerkers VVSG-Steunpunt Kinderopvang, medewerkers van CEGO en Arteveldehogeschool

Waar en wanneer

Maandag 16 januari 2017 van 9.30 uur tot 16.30 uur - Dag 1 wordt ook op donderdag 12 januari 2017 in Gent georganiseerd.

Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45 te 2000 Antwerpen (bereikbaarheid).

Dag 2 / 3 & 5 / 6  vinden plaats in jouw regio

   • Antwerpen

    Groepsopvang:​dinsdag 6 juni en maandag 9 oktober 2017

    Hotel Leopold, Quinten Matsijslei 25, 2018 Antwerpen (bereikbaarheid​),
    met uitzondering van 6/6/17: PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 te 2000 Antwerpen (bereikbaarheid).

    Gezinsopvang groep 1: ​donderdag 8 juni en maandag 9 oktober 2017

    Hotel Leopold, Quinten Matsijslei 25, 2018 Antwerpen (bereikbaarheid​),

    Gezinsopvang groep 2: ​donderdag 8 juni en donderdag 19 oktober 2017 

    ​PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 te 2000 Antwerpen (bereikbaarheid).

 

   • Vlaams-Brabant

    Groepsopvang:​maandag 29 mei en maandag 16 oktober 2017

    ​ Jeugdherberg De Blauwput, Martelerenlaan 11 te 3010 Leuven (bereikbaarheid),

    Gezinsopvang:​dinsdag 16 mei en dinsdag 10 oktober 2017

    ​ ​ ​Jeugdherberg De Blauwput, Martelerenlaan 11 te 3010 Leuven (bereikbaarheid).

     

   • Limburg

    Groepsopvang: dinsdag 30 mei en dinsdag 17 oktober 2017
    Locatie: Cultuurcentrum, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt (bereikbaarheid).

   • Oost-Vlaanderen

    Groepsopvang groep 1: ​vrijdag 9 juni en vrijdag 13 oktober  2017 
    ​ ​Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217A te 9000 Gent (bereikbaarheid).
    Groepsopvang groep 2:​vrijdag 9 juni en vrijdag 13 oktober  2017
    ​ ​Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217A te 9000 Gent (bereikbaarheid).
    Gezinsopvang groep 1:​donderdag 11 mei en donderdag 19 oktober  2017
    Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217A te 9000 Gent (bereikbaarheid),
    Gezinsopvang groep 2:​donderdag 11 mei en donderdag 19 oktober  2017
    ​ ​ Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217A te 9000 Gent (bereikbaarheid)

 

   • West-Vlaanderen

    Groepsopvang:​vrijdag 2 juni en vrijdag 13 oktober 2017

    OCMW, Ruddershove 4 te 8000 Brugge (bereikbaarheid), met uitzondering
    van 13/10/17 NH Brugge, Boeveriestraat 2 te 8000 Brugge (>bereikbaarheid).

    Gezinsopvang: ​vrijdag 2 juni en  donderdag 19 oktober 2017

    OCMW, Ruddershove 4 te 8000 Brugge (bereikbaarheid),  ​

Deelnameprijs

90 euro voor leden van het Steunpunt Kinderopvang, deze deelnameprijs is voor de 3 netwerkdagen.

Deze opleiding wordt exclusief voor leden georganiseerd.

 

Deze vorming kan voor leden aan 90 euro georganiseerd worden dankzij de inzet van de VIA4-middelen. Het vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit-/non-profitsectoren in de publieke sector werd afgesloten tussen de drie representatieve vakorganisaties ACV-OD, ACOD en VSOA, de Vlaamse regering en de VVSG. 

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.  Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met maandag 9 januari

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot maandag 9 januari.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Hilde Van Rie, Regionaal stafmedewerker

hilde.vanrie@vvsg.be, 0498 14 13 50

 

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie