Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gemeentelijk Noord-Zuidbeleid kan tellen
Schepenen, Noord-Zuidambtenaren, voorzitters of leden van de GROS van gemeenten met een Noord-Zuidbeleid in de Provincies Vlaams-Brabant en Limburg.


Een vormingsserie over hoe je resultaten 'meet' en communiceert
 

Als schepen of ambtenaar heb je een hart voor je gemeentelijk Noord-Zuidbeleid. Toch vind je het misschien moeilijk om dit beleid te verdedigen en je investeringen te verantwoorden. Welke doelstellingen zet je voorop? Hoe meet je het effect van dit beleid? En hoe kan je die resultaten communiceren?
Copyright foto: Stad Waregem

 

Deze vormingsserie (3 dagen) is een initiatief van VVSG en Provincies Vlaams Brabant en Limburg en is gericht op de Brusselse, Vlaams-Brabantse en Limburgse gemeenten. De focus van de vormingsserie ligt op de 'noordwerking' van het Noord-Zuidbeleid in deze gemeenten (i.e. alle vormen van sensibilisering over ontwikkelingssamenwerking en mondiale uitdagingen).

 

Gelijkaardige vormingsseries werden reeds in Oost- en West-Vlaanderen georganiseerd. In de provincie Antwerpen staat deze vormingsserie nog op het programma in najaar 2016. Meer info daarover bij ashley.hennekam@vvsg.be of karlien.gorissen@vvsg.be.

 

Programma

Woensdag 1 juni, van 9.30 tot 12.30 uur

  • Introductie en kader
  • Wat is een goed project? Welke verandering wil(d)en we realiseren? Wat is het doel van de monitoring?

 

Woensdag 15 junivan 9.30 tot 12.30 uur

  • Over indicatoren en mijlpalen
  • Methodieken om resultaten te leren kennen
  • Over het belang en het gevaar van cijfers

 

Woensdag 29 junivan 9.30 tot 12.30​ uur

  • Terugkoppeling opdrachten
  • Communicatie: hoe en aan wie maken we onze resultaten kenbaar?


     

Werkwijze

Serie van drie sessies (voormiddagen). Deelname is verplicht voor elk van de drie sessies.

Tijdens de sessies worden theorie gedeeld, ervaringen uitgewisseld, oefeningen gemaakt en opdrachten gegeven. Gedurende de vormingsperiode (3 weken) onderzoeken we één afgebakend onderwerp uit de eigen praktijk om de concrete resultaten ervan te leren kennen. Tijdens maar ook tussen de sessies door is er begeleiding voor deze opdracht. Wie wil, kan na de vormingen ook nog rekenen op begeleiding om verder aan de slag te gaan met de opgedane kennis.

 

Deelnemers

Het aantal plaatsen is beperkt tot 12. Snel inschrijven is dus de boodschap.

 

Begeleiding

Ashley Hennekam, VVSG-stafmedewerker​ Internationaal
Karlien Gorissen, VVSG-stafmedewerker​ Internationaal

 

Waar en wanneer

Woensdagen 1, 15 en 19 juni 2016, telkens van 9.30 tot 12.30 uur.
Provinciedomein Halve-Maan,
Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest

 

Deelnameprijs

Deze vorming is gratis. Inschrijven is wel verplicht.
 

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be. Het aantal plaatsen is beperkt tot 12. U kan inschrijven tot en met donderdag 26 mei. Deze vormingsserie is enkel toegankelijk voor gemeentebesturen en GROSSEN uit de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Deelname is verplicht voor elk van de drie sessies.

 

Info inhoudelijk

Ashley Hennekam, VVSG-stafmedewerker Internationaal
ashley.hennekam@vvsg.be, 02 211 56 69
Karlien Gorissen, VVSG-stafmedewerker Internationaal
karlien.gorissen@vvsg.be, 02 211 55 96

 

Info praktisch

Willem Ceulemans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen VVSG-academie
willem.ceulemans@vvsg.be,  02 211 55 06​​

 

Organisatie

Deze vorming is een gezamenlijk initiatief van VVSG, Provincie Vlaams-Brabant en Provincie Limburg.
Met de steun van de Vlaamse overheid in het kader van het impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.

 

Navigatie