Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend netwerk gemeentelijke vrijetijdscoördinatoren:bijeenkomst op 28/03 in Eeklo GEANNULEERD
lokale vrijetijdscoördinatoren, diensthoofden vrije tijd (lokale sport-, jeugd-, en cultuursector)

 

In veel gemeenten zijn diensten als cultuur, jeugd, sport, evenementen,…geclusterd in een dienst vrije tijd die aangestuurd wordt door een vrijetijdscoördinator.

Die diensthoofden vrije tijd kennen lokaal heel wat uitdagingen:  dwarsverbanden zoeken en creëren in het aanbod, de infrastructuur en de dienstverlening bijvoorbeeld. Ook het managen van verschillende profielen en de personeelsinzet binnen de eengemaakte diensten is vaak niet evident. En natuurlijk wijzigt ook de invulling van vrije tijd van burgers, of de verwachtingen die zij daarbij hebben naar het lokale bestuur. 

Bij het aanpakken van die en andere (lokale) uitdagingen willen we ondersteuning aanreiken door het aanbieden van een collegagroep of lerend netwerk.

Werkwijze

Tijdens een lerend netwerk delen we vragen, inzichten en oplossingen met collega's. Elk van de  3 bijeenkomsten mixen we op maat een aantal elementen: expertinput, onderlinge kennisdeling, netwerktijd, intervisie.  De meerjarenplanning en de start van de nieuwe legislatuur zullen ruim aandacht krijgen als thema.

regionale bijeenkomst

Deze bijeenkomst is GEANNULEERD wegens onvoldoende inschrijvingen.

Waar en wanneer

Regionale bijeenkomst in de periode februari-maart 2019

Deelnameprijs

De deelnameprijs voor:

  • de een regionale bijeenkomst  bedraagt 75 euro per bestuur
    Inclusief dranken, fingerfood en documentatiemateriaal.  

Begeleiding

Dit is een initiatief van het VVSG team vrije tijd,

  • Hilde Plas, stafmedewerker cultuur en erfgoed
  • Chris Peeters, stafmedewerker jeugd en sport
  • Henk Keygnaert, stafmedewerker welzijn en vrije tijd

Het VVSG team vrijetijdsbeleid begeleidt deze bijeenkomsten maar rekent op een actieve deelname van alle aanwezigen.

Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 werkdagen voor de start. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

voorafgaand: gemeenten uit het Meetjesland: Samen nieuwe cultuurplannen smeden!

 

Navigatie