Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Inspiratiedag Zorg - 24 april 2018 - Gent
OCMW-voorzitters en lokale mandatarissen bevoegd voor zorg, secretarissen, diensthoofden en stafmedewerkers welzijn- en ouderenbeleid, verantwoordelijken woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, diensten gezinszorg, lokale dienstencentra,...

 

 
Op 24 april heten wij u welkom op de Inspiratiedag Zorg. Op deze dag staan ontmoeting en inspiratie centraal. We voorzien een boeiende beurs met zowel goede praktijken als commerciële partners, spraakmakende sprekers die enerzijds inspiratie maar anderzijds ook concrete handvatten bieden waar u zelf mee aan de slag kan. Ook voorzien we praktische proeverijen, workshops waarbij u de tijd krijgt om dieper op de zaken in te gaan. De thema's zijn zorgvuldig uitgekozen: (re)organisatie van de zorg, het zorgaanbod in uw buurt en gemeente, zorgzaam omgaan met tijd en medewerkers, zorgvuldige beslissingen nemen, storytelling over zorg, zorg dragen zonder te bezorgd te zijn,... . Kortom, op 24 april is Zorg expliciet aan Zet, zowel voor beleidsmakers, als voor leidinggevenden en medewerkers uit de thuiszorg en de residentiële zorg.​

Presentaties
Sessie 1 - inbreng zbm 2.pdf
Sessie 3 -ppt.pdf

Sessie 4 samen zorg uitbouwen.pdf
sessie 5 presentatie.pdf
sessie 6 Storytelling voor VVSG.pdf
Sessie 7 Zorgvuldig beslissen.pdf
Sessie 10 presentatie.pdf
Sessie11_PPT.pdf
sessie13 publieke zorg, krachtige zorg.pdf 

 

 

Programma: overzicht (onderaan deze pagina vindt u informatie per sessie)

8u30 - 9u30

Onthaal

Opening Zorgmarkt

Vanaf 09u

Blok 1


1. Bezorgd over het verkiezingsprogramma?

2. Zorg voor tijd: timemanagement in de zorg - VOLZET

3. Zorgzame buurten: buurtanalyse - proeverij

4. Samen zorg uitbouwen - proeverij

5. 23 uur wonen, 1 uur zorg

Bezoek aan de Zorgmarkt

Vanaf 10u45

Blok 2

              
6.  Waarom het beste zorgverhaal altijd wint: storytelling - VOLZET

7. Zorgvuldig beslissen - proeverij - VOLZET

8.(Re)organisatie van de zorg: een breedhoeklens

9. Zorgzaam werk maken van een innovatieve arbeidsorganisatie

Bezoek aan de Zorgmarkt

12u - 13u30

Lunch

Bezoek aan de Zorgmarkt

Vanaf 13u30

Blok 3


10. Zorg dragen zonder te bezorgd te zijn

11. Het Vlaamse welzijns- en zorgbeleid in volle verandering: zorg dat je mee bent!

12. Met zorg fixeren  GEANNULEERD

13. Publieke zorg, krachtige zorg - VOLZET

Bezoek aan de Zorgmarkt

  15u Einde Zorgmarkt
  15u15 - 16u30Kern: Zorg aan zet!
  16u30 - 17uAfsluitende drink

Waar en wanneer

24 april 2018

De Bijloke, Bijlokekaai 7, B-9000 Gent - bereikbaarheid

Deelnameprijs

95 EURO - VVSG leden
VVSG-leden deelname prijs is mogelijk dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector.

195 EURO - niet leden

Inschrijven

Schrijf nu in via volgende link.

 

Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat er een nieuwe login dient aangemaakt te worden. Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig.

Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met één week voor de activiteit

Betaling

U betaalt na ontvangst van een factuur

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 10 april 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk
Stafmedewerker vorming, Dienst Programma Opleiding en Consulting  
melanie.demaerschalk@vvsg.be
T. 02 211 55 73    

 

Info praktisch 

Isabelle De Temmerman
Verantwoordelijke organisatie vormingen en evenementen
isabelle.detemmerman@vvsg.be

 

Organisatie

 

                         

 

Blok 1 

 Bezorgd over het verkiezingsprogramma?

Wat zorgt ervoor dat ik als lokale beleidsmaker zorg op de politieke agenda zet? Binnen de lokale politiek is zorg een transversaal thema. Het beïnvloedt andere thema’s in de gemeente zoals sport, lokale economie, cultuur, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Zorg is alom aanwezig en dus is afstemming noodzakelijk. Kies als lokale beleidsmaker voor een transversale aanpak en plaats zorg op de politieke agenda. Hoe? Tips en goede praktijken in deze sessie worden gegeven door Bart Wenes en Steven Verdoolaege (ZB Roeselare) en Piet Vanwambeke (ZB Meetjesland)!
Start om 9u en duurt tot 10.15u

Presentatie: Sessie 1 - inbreng zbm 2.pdf

 Zorg voor tijd: timemanagement in de zorg

De tijd die we ter beschikking hebben, is beperkt. We kunnen daarin eender wat, maar niet alles doen. Hoe zorgen we ervoor dat we het belangrijkste doen? Op deze vragen antwoorden vinden, is niet altijd evident. Jos Vanoppen is manager medisch administratieve diensten in het ziekenhuis Oost-Limburg en medeauteur van het boek ‘Meer bereiken, dan doe je het beter anders’. Aan de hand van een beeldverhaal schetst hij hoe we beter kunnen omgaan met onze werktijd.
Start om 9u en duurt tot 10.15u

 Zorgzame buurten: buurtanalyse - proeverij

Elke buurt is anders. Om optimaal in te spelen op de noden van de buurt is het belangrijk je buurt goed te kennen. De teksten zorgzame buurt en lokale dienstencentra ter voorbereiding van het nieuwe woonzorgdecreet, schuiven ‘buurtgerichte zorg’ naar voor en wijzen op het belang van de ‘opmaak van een goede buurtanalyse’. Ilse Emmaneel en Joke Roels van Sociaal Huis Oostende, lichten toe hoe ze in Oostende de kwantitatieve en kwalitatieve wijkscans aanpakken.
Start om 9u en duurt tot 10.15u

Samen zorg uitbouwen - proeverij

Een zorgaanbod uitbouwen, samen met de inwoners als bondgenoot is zeer krachtig. Daarom startte de gemeente Gavere met het project ‘Thuis in Gavere’. Via de methodiek van service design betrekken ze jong en oud om samen na te denken over de zorgnoden en het huidige aanbod voor ouderen. Dit project zet lokaal heel wat in beweging en inwoners bouwen mee om het zorgaanbod uit te werken. In deze sessie lichten we de aanpak, het resultaat en de impact van het project toe binnen de gemeente.
Start om 9u en duurt tot 10.30u

Presentatie: Sessie 4 samen zorg uitbouwen.pdf

 23 uur wonen, 1 uur zorg

De bewoners van de huidige woonzorgcentra staan anders in het leven dan de bewoners van de vroegere rusthuizen. De term ‘animatie’ past niet meer bij de huidige verwachtingen. Marc Dierick begon ooit als animator en gebruikt deze ervaring om als departementshoofd ouderenzorg ‘wonen en leven’ vorm te geven. Hij geeft een kritische evaluatie van 30 jaar animatie en blikt vooruit: hoe kan de ‘nieuwe’ begeleider wonen en leven bijdragen aan het beter leven in het woonzorgcentrum?
Start om 9.30u en duurt tot 10.30u
Presentatie: sessie 5 presentatie.pdf

 Blok 2

 Waarom het beste zorgverhaal altijd wint: storytelling

Ieder lokaal bestuur heeft tal van verhalen uit de ouderenzorg die inspirerend en herkenbaar zijn voor hun eigen inwoners. Hoe kan je deze sterke praktijken inzetten om het eigen aanbod sterker te profileren? Stefaan Vandist, trendwatcher en begeleider van organisaties rond toekomstonderzoek, strategie en sustainability, vertelt je over de ingrediënten van een goed verhaal en welke recepten er mogelijk zijn. Ze worden rijkelijk geïllustreerd met verrassende voorbeelden uit de sector.
Start om 10.45u en duurt tot 12.45u

Presentatie: sessie 6 Storytelling voor VVSG.pdf

 Zorgvuldig beslissen - Proeverij 

 In de zorg kom je geregeld voor de vraag te staan: ‘Wat is, in deze specifieke situatie, de juiste beslissing?’. Wetten, regels, procedures en voorschriften geven immers niet altijd uitsluitsel. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen zijn ook niet altijd een goede leidraad. In deze sessie laat Alexander De Waele van Governance & Integrity je proeven van wat morele oordeelsvorming voor de zorg zou kunnen betekenen.
Start om 11u en duurt tot 13u

Presentatie: Sessie 7 Zorgvuldig beslissen.pdf

 (Re)organisatie van de zorg: een breedhoeklens

 Ieder bestuur denkt wel eens na over de organisatie van hun zorg. De discussie is heel breed gaande van zelf de zorg organiseren, over verzelfstandiging en samenwerking tot privatisering. Een dergelijke strategische beleidsbeslissing vergt een doordachte aanpak. Niet alleen geld, maar ook andere invalshoeken spelen mee in die beslissing: de gevolgen voor de burger, de impact op de interne organisatie en het personeel en de positie van het lokaal bestuur in het zorgwerkveld. In deze sessie helpen we je op weg om dit vraagstuk vanuit een breder kader te bekijken.
Start om 11.15u en duurt tot 12.45u

 Zorgzaam werk maken van een innovatieve arbeidsorganisatie

 Werken in de zorg: een verhaal van passie en talent. Maar ook een zoektocht naar formules voor werkbaar werk. In deze sessie ontdek je hoe een innovatieve arbeidsorganisatie kan bijdragen tot het verhogen van werknemersbetrokkenheid en het realiseren van een visiegedreven zorg. Lander Vermeerbergen en Ronnie Leeters, senior consultants in de Innovatieve Arbeidsorganisatie (KULeuven & Flanders Synergy), brengen een wetenschappelijk onderbouwd verhaal met de voeten in de praktijk.
Start om 11u15 en duurt tot 12.45u

 Blok 3

Zorg dragen zonder te bezorgd te zijn

 Het welzijn van cliënten en bewoners ligt ons nauw aan het hart. Daardoor voelen we ons al snel verantwoordelijk voor hen. Hoe vind je een evenwicht tussen de vrijheid van de cliënt en de veiligheid garanderen vanuit de dienst? Ook blijkt de wetgeving niet altijd in regel met de realiteit. Professor Herman Nys, Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, bekijkt wanneer en hoe het mogelijk is om een deel van de juridische verantwoordelijkheid terug bij de bewoner of cliënt te leggen.
Start om 13.30u en duurt tot 15u

Presentatie:Sessie 10 presentatie.pdf

 Het Vlaamse welzijns- en zorgbeleid in volle verandering: zorg dat je mee bent!

 Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen, door de zesde staatshervorming, volledig bevoegd voor de verschillende aspecten van het welzijns- en zorgbeleid voor ouderen (lokale dienstencentra, thuiszorg, woonzorgcentra, THAB, …). Het zorg- en welzijnslandschap is daardoor volop in verandering. In deze sessie krijg je een stand van zaken van de actuele beleidstendensen, hun historiek en een vooruitblik naar de nieuwe decreten (o.a. woonzorgdecreet, decreet Vlaamse Sociale Bescherming).
start om 13.45u en duurt tot 15u
Presentatie: Sessie11_PPT.pdf

 Met zorg fixeren - Sessie geannuleerd

 De fysieke zorgbehoefte van cliënten in de thuiszorg stijgt en personen met dementie blijven langer thuis wonen. In de thuiszorg komt daardoor de vraag naar fixatie steeds vaker bovendrijven. Kristien Scheepmans (KULeuven, AccentVV) onderzocht in haar doctoraatsstudie hoe thuiszorgdiensten hierover een beleid kunnen ontwikkelen. Tijdens deze sessie gaat ze dieper in op de omvang van het probleem, de impact die fixatie heeft en waar je rekening mee moet houden als je een beleid rond fixatie uitwerkt.
Start om 13.45u en duurt tot 15u

 Publieke zorg, krachtige zorg

 Samen met professor Nathalie Vallet, Mieke Vogels en OCMW-voorzitter Egbert Lachaert, onderzoeken we de waarde en dynamiek van de publieke zorg. Ze gaan met elkaar en met jou in gesprek over waarom publieke zorg zo'n prominente rol vervult in de samenleving. Tegelijk spreken ze jou aan op je troeven om actief te zijn in de zorg. Daarbij gaan ze de vergelijking met de private sector niet uit de weg. Is de publieke zorg niet beter af als zij de private managementpraktijken binnenbrengt? De sprekers vertellen een duidelijk verhaal over de rol van publieke zorg dat ongetwijfeld blijft hangen.
Start om 13.45u en duurt tot 15u

Presenatie: sessie13 publieke zorg, krachtige zorg.pdf

 KERN

 Zorg aan zet!

 Het mag duidelijk zijn: publieke zorg is vandaag zeker aan zet! Tijdens deze inspiratiedag komen verschillende facetten van de publieke thuis- en ouderenzorg aan bod. In de afsluitende sessie brengen Mieck Vos (algemeen directeur VVSG) en Piet Van Schuylenbergh (VVSG directeur OCMW's) publieke zorg in al haar facetten opnieuw samen, om te komen tot de kern van de zaak: Waarom zetten zoveel lokale besturen vandaag in op publieke zorg en waarom is het belangrijk dat ze dat ook morgen, overmorgen, en alle dagen daarna blijven doen. Vervolgens sluit improvisatietheater Inspinazie de dag af met een boeiende synthese!
Start om 15.15u en duurt tot 16.30u

Zorgmarkt

Van 8.30u tot 15u kan je doorlopend terecht op onze zorgmarkt. We geven er ruimte aan heel wat lokale besturen om hun inspirerende praktijk uit de thuis- en ouderenzorg voor te stellen. Ook commerciële partners en vzw’s met een interessant aanbod voor de openbare thuis- en ouderenzorg krijgen er een plaats. De deelnemers van de inspiratiedag kunnen de zorgmarkt vrij bezoeken en allerlei nieuwe ontwikkelingen en ideeën verzamelen, vragen stellen en informatie uitwisselen! 

 

Lokale praktijken: 

• Gent: WZC De Vijvers “Zorgrobot Zora steekt een handje toe in de zorg voor bewoners met dementie”
• Kampenhout: WZC Molenstee “Ik weet dat ik vergeet” (kunstproject i.k.v. Alzheimer Code)
• Dilsen-Stokkem: LDC Stockheim “Terra therapeutica”
• Antwerpen: Zorg Samen Straten
• Leuven: inclusieve zorg, ook voor kwetsbare doelgroepen
• Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Rumst (Vlotter): Opleiding voor digibete medewerkers
• Wichelen: Vrijwilligers TROEF in Wichelen
• Vilvoorde: De hond in de thuiszorg
• Harelbeke: Hulste (Be)Zorg(d)t
• Gent: Kleinschalige woonomgeving voor specifieke doelgroepen in woonzorgproject Zuiderlicht
• Antwerpen: Vital en Valere, nieuw en vooruitstrevend personenalarmsysteem met leefstijlmonitoring
• Zele: lokaal dienstencentrum zet specifiek in op mensen met kanker en hun omgeving
• Sint-Niklaas: project ZOEM, zorg op elk moment, flexibele uren in de gezinszorg
• Dilbeek: zelfsturende teams in het dagverzorgingscentrum
• Wevelgem: waardering voor alle spontane hup in de buurt in project ‘Zorgzaam Gullegem’
• Knokke-Heist: MI.Babbel, de computer luistert mee en signaleert eenzaamheid bij ouderen
• Beerse: Orchidee, Een kleinschalige genormaliseerde woonvorm voor personen met dementie
• Koksijde: Nog Even Samen Thuiszorg en mantelzorgcafé De Luisterschelp
• Hasselt: DVC Hogevijf biedt doelgerichte zorg voor personen met cognitieve problemen
• Meer uitgebreide informatie over de lokale praktijken

 Partners

                                            

 

                                                                     

 

 

 Standhouders

 

    • TENA Identifi (Essity NV)
    • Care IT / ONS Company CVBA
    • Apporto
    • Solidair Vlaanderen
    • Telecom IT
  • VVSG / Politeia
  • Diverscity
 • Déhora
 • Trifier
 • Infolearn
 • Cubigo
 • Hivset
 • Cokido
 • Pyxicare / PREZO Woonzorg
 • Hivset
 • GRIP
 • Uitgeverij Vanden Broele

 

Navigatie