Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Experiment Tender Activeringszorg (TAZ)

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de dienst Geïntegreerde Trajectbepaling en -begeleiding (GTB) en de VVSG werken samen aan het experiment ‘activeringsbegeleiding voor 110 OCMW-leefloners’. Een twintigtal OCMW’s leiden deze leefloners toe naar specifieke trajecten. Omdat er heel wat vragen zijn bij de werking van deze trajecten, kozen we voor een afgebakend experiment. Tekst en uitleg daarover vindt u hier.

Een ‘activeringsbegeleiding’ is een voortraject waarin de medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek (MMPP) maar ook de sociaal-economische, sociale en/of psychologische drempels op weg naar werk worden aangepakt. Dankzij dit traject zou een vervolgtraject van betaalde of onbetaalde arbeid mogelijk worden.

De begeleidingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde partnerschappen, waarin twee soorten organisaties worden opgenomen. Enerzijds zijn er de partners zorg, die instaan voor zorg en behandeling van medische of psychiatrische drempels, zoals de centra voor geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische instellingen.

In een werkgroep activeringsbegeleiding evalueren de betrokken OCMW’s en de VVSG deze samenwerking en onderzoeken we wat de toekomstige rol van de OCMW's binnen deze trajecten.

 Documenten

 Links

Navigatie