Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Doorstromingsprogramma’s (DSP)

De doorstromingsprogramma’s (DSP) zijn uitgewerkt om tegemoet te

komen aan de collectieve maatschappelijke behoeften waaraan het

gewone arbeidscircuit niet of onvoldoende tegemoetkomt.

De doorstromingsprogramma’s, zoals ze toegankelijk zijn voor cliënten

van het OCMW, zijn een federale maatregel. De subsidies en de

voorwaarden die de toegang tot deze werkgelegenheidsmaatregel bepalen,

worden door de federale overheid geregeld.

Voor welke werknemer?

Gerechtigden op maatschappelijke integratie of een financieel maatschappelijke hulp sedert minstens één jaar of sedert minstens 9 maanden indien zij jonger dan 25 jaar zijn en geen getuigschrift hoger middelbaar onderwijs hebben.

Voor welke werkgever?

Openbare besturen, VZW’s en andere niet commerciële verenigingen kunnen van de doorstromingsprogramma’s gebruik maken.

De tussenkomst van het OCMW en RSZ-vermindering

De tussenkomst van het OCMW in de loonkost van de gerechtigde op maatschappelijke integratie die in een doorstromingsprogramma tewerkgesteld wordt bedraagt:

- vanaf een 4/5-tewerkstelling: €325 per kalendermaand;

- vanaf een halftijdse tewerkstelling: €250 per kalendermaand.

De tussenkomst wordt voorzien voor de hele duur van de tewerkstelling met een maximale duurtijd van 24 kalendermaanden per beroepsloopbaan.

De werkgever ontvangt een RSZ-vermindering zoals in ACTIVA. Zie voor de RSZ-vermindering via Activa, het schema bij Activa.

Werkervaring

De werkgelegenheidsmaatregel werkervaring is een Vlaamse vertaling van de federale doorstromingsprogramma's.

Wie voldoet aan de voorwaarden voor werkervaring, en dit geldt zowel voorwerknemer als voor werkgever, kan de voordelen van deze werkgelegenheidsmaatregel

genieten. Wie niet voldoet aan de voorwaarden voor werkervaring - en aangezien die voor OCMW-cliënten strenger zijn dan

voor uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, we leggen verder uit hoe dat komt - zou echter wel aan de voorwaarden om in een federaal doorstromingsprogramma aan de slag te gaan, kunnen voldoen.

 Documenten

 Links

Navigatie