Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Partnerschapsovereenkomsten: opleidings- en omkaderingspremie op basis van artikel 61 OCMW-wet

De tekst van art61 OCMW-wet zegt dat het OCMW samenwerkingen kan aangaan met publieke of private actoren met de bedoeling de doelstellingen van het OCMW mede te verwezenlijken. Hierop is de opleidings- en omkaderingspremie gebaseerd die de POD Maatschappelijke Integratie in toepassing van art61 OCMW-wet aan de OCMW’s kan toekennen.

Wanneer een OCMW-cliënt die gerechtigd is op maatschappelijke integratie, aan de slag gaat bij een privé-onderneming met winstoogmerk  of in dienst is van het OCMW en door het OCMW ter beschikking gesteld wordt aan een derde die een privé-onderneming met winstoogmerk  is, dan kan het OCMW van de POD Maatschappelijke Integratie een opleidings- en omkaderingspremie krijgen.

In elk van beide scenario’s moet het OCMW een samenwerkingsovereenkomst met de privé-onderneming op papier zetten. U treft twee voorbeelden bij de documenten hiernaast.

De OCMW’s betalen die premie door aan de privé-onderneming die zelf de kosten voor opleiding en/of omkadering heeft gemaakt of behoudt de premie zelf. Het K.B. dat de toepassingsregels bepaalt vindt u bij de documenten hiernaast.

Navigatie