Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Artikel 60 § 7 OCMW-wet

Berekenen gepresteerde arbeidsdagen bij deeltijdse arbeid

Het arbeidsregime van de laatste 4 weken ononderbroken tewerkstelling is bepalend voor de manier waarop de arbeidsdagen worden berekend.

Is de laatste tewerkstellingsperiode van minstens 4 weken een voltijdse periode, dan worden de arbeidsdagen berekend volgens de principes die gelden voor voltijdse werknemers :

- Indien u ononderbroken voltijds bent tewerkgesteld, dan telt de RVA gemiddeld 78 arbeidsdagen per trimester.

- In de andere gevallen is het aantal in aanmerking genomen arbeidsdagen gelijk aan het aantal arbeidsdagen verricht tijdens de tewerkstelling, vermenigvuldigd met 6, en gedeeld door het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsdagen.

Voorbeeld:
een werknemer verricht voltijdse arbeidsprestaties van 3 juli 2006 tot 11 augustus 2006 in een stelsel van gemiddeld wekelijks 5 arbeidsdagen, hetzij een totaal van 30 arbeidsdagen.   Voor deze tewerkstellingsperiode zal de RVA (30 x 6): 5 = 36 dagen in aanmerking nemen

- Voor de periodes van deeltijdse arbeid, is het aantal in aanmerking genomen arbeidsdagen gelijk aan het aantal arbeidsuren verricht tijdens de tewerkstelling, vermenigvuldigd met 6, en gedeeld door het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsuren voor een voltijdse tewerkstelling in dezelfde functie.

Voorbeeld:
een werknemer verricht arbeidsprestaties van 3 juli 2006 tot 25 augustus 2006, ten belope van 19 uren per week, hetzij een totaal van 8 x 19 = 152 arbeidsuren.  De voltijdse uurregeling voor deze tewerkstelling bedraagt 38 uren. Voor deze tewerkstellingsperiode zal de RVA (152 x 6): 38 = 24 dagen in aanmerking nemen.

 Klik hiernaast op RVA tellen arbeidsdagen.

Terbeschikkingstelling artikel zestigers in sociale economie

Jaarlijks verdeelt de staatssecretaris voor maatschappelijke integratie 3000 VTE over alle Belgische OCMW's die daarvoor kandideren. Die OCMW's moeten die VTE artikel zestigers ter beschikking stellen van erkende sociale economie-initiatieven. . Vanaf 2013 krijgt een OCMW een bedrag toegekend dat overeenstemt met een aantal VTE. Voor meer info zie de link hiernaast of klik hier.

Artikel 60 § 7 OCMW-wet sociale economie 2014

Elk jaar hebben de OCMW's de mogelijkheid in te tekenen op een budget voor artikel zestigers die ze aan sociale economie-projecten ter beschikking kunnen stellen. Normaal gezien wordt de omzendbrief daarover verspreid in het najaar. Voor 2014 had er bijgevolg al een omzendbrief moeten zijn. Omwille van de overdracht van bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau op 1 juli 2014 in het kader van de staatshervorming, is de omzendbrief nog altijd niet ondertekend door staatssecretaris Maggie De Block. Officieus laten de POD Maatschappelijke Integratie en het Kabinet van de staatssecretaris weten dat de OCMW hetzelfde budget als vorig jaar krijgen.

Zoals in 2013 kan een OCMW dat zijn budget niet zal gebruiken, dit vanaf begin 2014 volledig aan een ander OCMW (onder bepaalde voorwaarden: overeenkomst afsluiten, ea) overmaken. Voor meer info http://www.mi-is.be/be-nl/start.

Er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. OCMW’s die geen budget hadden in 2013, zullen er geen in 2014 krijgen. Eventueel kunnen ze het gehele budget van een ander OCMW opvragen (maar ik denk niet dat een OCMW gaat beslissen om geen gebruik te maken van het hun toegekend budget verhoogde staatstoelage en dit zomaar aan een ander OCMW te geven)

Figuur artikel 60 § 7 OCMW-wet

Het OCMW kan zelf een gerechtigde op maatschappelijke integratie in dienst nemen voor zover deze nog geen volledige sociale zekerheidsrechten heeft opgebouwd. Dit kan tot die rechten zijn opgebouwd. De artikel zestiger kan de arbeidsovereenkomst uitvoeren in het OCMW maar kan ook ter beschikking gesteld worden van een derde gebruiker.

 Artikel 60§7 4/5 gelijkgesteld met 5/5

  • Voorwaarden vind je op de website van de RVA. Klik door op 'Algemeen' en ga dan naar 'gelijkgesteld met voltijds'.
  • Het actuele referteloon dat gewoonlijk maandelijks moet betaald worden als verloning vind je op www.cnt-nar.be.

Navigatie