Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Verhoogde staatstoelage grootsteden voor sociale activering

Het K.B. van 27 maart 2015 tot toekenning van een toelage aan de OCMW's van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale activering  voor het jaar 2015 verscheen op 13 april 2015 in het Belgisch Staatsblad. U vindt het onder Inforumnummer 291049 .

Er is een toelage voorzien voor de OCMW's die beantwoorden aan 2 van volgende criteria:

1)opgenomen zijn in de lijst van steden en gemeenten die een federale toelage krijgen binnen het stedelijk beleid (KB van 12 augustus 2000)

2) minstens 40.000 inwoners tellen

3)in aanmerking komen voor de verhoogde staatstoelage overeenkomstig artikel 32, §§ 2 tot 5, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

In tegenstelling tot vorige jaren, dient deze toelage in 2015 ter ondersteuning van een beleid van sociale activering, ter verhoging van de sociale participatie van de OCMW-gebruikers. Als gevolg van de zesde Staatshervorming behoort de socio-professionele inschakeling immers voortaan tot de bevoegdheid van de regio's. Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage sluit het OCMW, net als de voorgaande jaren, een overeenkomst met de Minister via e-convention, die de initiatieven met betrekking tot sociale activering en de te behalen doelstellingen omschrijft.

Een omzendbrief is in de maak.

Bron: POD Maatschappelijke Integratie

Navigatie