Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Socioprofessionele Balans (SPB)

 

Om tegemoet te komen aan het uitgebreide activeringssbeleid van de OCMW’s, werd een methodiek ontwikkeld die de OCMW’s en hun inschakelingsmedewerkers moeten helpen bij de socioprofessionele inschakeling van hun cliënten. 
De Socioprofessionele Balans (SPB) is een methodiek voor maatschappelijk werk en werd ontwikkeld onder impuls van de minister voor Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont. VVSG en haar Brusselse (VSGB) en Waalse (UVCW) zusterorganisatie, werkten deze methodiek met vier OCMW’s per gewest uit. Voor Vlaanderen waren dit de OCMW’s van Boom (IMSIR), Genk, Kortrijk en de cluster rond Eeklo.

De huidige vorm van de SPB is het resultaat van een grondige voorbereiding, een intensieve testfase en een langdurige evaluatie. De SPB biedt een kader en een aantal instrumenten voor de opmaak van een effectief trajectplan, maakt daarvoor gebruik van HR-instrumenten en beantwoordt aan de specifieke behoeften van de socioprofessionele inschakeling. Het hoofddoel is daarbij optimaal rekening te houden met de situatie van de cliënt en de persoonlijk situatie, capaciteiten, bekwaamheden, verwachtingen en noden van de cliënt in kaart te brengen. 

De syllabus vindt u hier. U kan ook de pocket bestellen bij Uitgeverij Politeia. Aan de hand van de cd-rom kan u de instrumenten aanpassen aan de behoeften van de cliënt en de organisatorische context van uw OCMW.  

Academisch onderzoek

Ondanks de verdiensten van de SPB hebben we doorheen de jaren vastgesteld dat de methodiek aan een grondige revisie toe is. De VVSG gunde Artesis Hogeschool de opdracht om de SPB grondig te evalueren en bij te werken. De samenwerking tussen de VVSG en Artesis loopt van september 2009 tot en met september 2012. Dit moet leiden tot een steviger instrument dat zowel ter hulp kan zijn bij de visievorming op activering, als bij het activeren van leefloners.

 

In een eerste deel werd de methodiek vanuit verschillende modellen kritisch belicht. In een tweede deel ontwikkelt Artesis – in overleg met enkele OCMW’s en de VVSG – een reflectieinstrument dat OCMW’s moet helpen bij visievorming. In een derde deel worden goede praktijken bestudeerd die een aanvulling kunnen betekenen voor het instrument. En ten vierde worden de huidige instrumenten aan een kritische reflectie onderworpen.

Het eindrapport van de eerste faze vindt u hier. Een samenvatting hier.

Navigatie