Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

ESF Federaal As 1 2007-2013

23 september 2010 

Oproep projecten 2011

U treft de projectoproep hier aan. De projecten moeten uiterlijk op 12 november 2010 ingediend zijn bij de POD Maatschappelijke Integratie. De beschrijvende gids werd bijgewerkt op grond van de door promotoren en user groep geüite verzuchtingen en opmerkingen. U vindt hier alle relevante informatie.

Nieuwe projecten voor 2010

 21 samenwerkingsverbanden van 52 Vlaamse OCMW’s hebben samen 14 SPI-projecten, waarvan 3 nieuwe, en 18 voortrajecten, waarvan 5 nieuwe, ingediend.

Nieuwe projecten voor 2009

29 (samenwerkingsverbanden van) Vlaamse OCMW’s hebben 43 projecten bij het Europees Sociaal Fonds ingediend voor 2009. 28 daarvan zetten in 2008 opgestarte projecten verder. Er werden 8 nieuwe voortrajecten en 7 nieuwe socio-professionele inschakelingsprojecten ingediend. Alle dossiers werden aanvaard, al dan niet op voorwaarde van budgettaire of inhoudelijke aanpassingen. 4 Brusselse OCMW’s dienden 6 dossiers in die alle – eveneens onder voorbehoud – werden goedgekeurd. 11 Waalse OCMW’s en 2 Waalse OCMW-verenigingen dienden 18 projecten in waarvan er 17 voorwaardelijk werden aanvaard en 1 werd afgekeurd.
De OCMW’s hebben gedurende 10 werkdagen na de dag van ontvangst van de beslissing de tijd om bij de cel ESF van de POD MI in beroep te gaan. Binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het beroep beslist de beroepscommissie van de cel ESF over het beroep.
Opvallend is dat er opnieuw te weinig voortrajecten werden ingediend, terwijl het in huidige programmatieperiode 2001-2013 wel de bedoeling is deze trajecten die voorbereiden op werk te stimuleren. Het zijn ook die trajecten waar OCMW's vaak nood aan hebben maar die ze niet kunnen financieren. De Cel ESF van de POD MI wil een informatiedag over voortrajecten organiseren.
Indienende OCMW's en OCMW-verenigingen moeten erop toezien dat er geen sprake van meervoudige financiering is, t.t.z. vanuit het Europees Sociaal Fonds, de Belgische federale overheid en de Vlaamse overheid.
Voor een overzicht van de OCMW's die een goedgekeurd project lopen hebben klik hier. Tips van collega-OCMW's kunnen heel handig zijn!

  

Ter info
De VVSG heeft een opsomming gemaakt van knelpunten die zijn gerezen bij het indienen van aanvragen in de eerste oproep. De POD MI heeft deze nota ingekeken en maakt er werk van de 'kinderziekten' te genezen en beter te doen bij de tweede oproep van deze maand. De POD MI heeft in de persoon van de voorzitter, Julien Van Geertsom, de VVSG-
knelpuntennota en andere vragen van promotoren 
beantwoord. Nog met het oog op de tweede oproep , werd op 8 augustus op de VVSG een informatiesessie omtrent het inbrengen van een project in Primaweb georganiseerd. U treft hier het verslag daarvan aan. De door de POD gebruikte powerpointpresentatie die u als aanvulling op de handleiding omtrent het inbrengen van projecten kan gebruiken, vindt u hier.

Voor meer info: petra.dombrecht@vvsg.be, vraag@mi-is.be en 02.211.56.22.

Navigatie