Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Toekomstvisie

Het Vlaams Platform PWA/PWA-DCO is van mening dat vernieuwde PWA voor heel wat mensen een belangrijke hefboom is en blijft voor hun zoektocht naar werk en een zinvolle dagbesteding op maat. PWA is voor heel wat mensen het maximaal haalbare op de arbeidsmarkt. Daarom alleen al is het onze taak om PWA in stand te houden. Deze mensen dreigen anders definitief uitgesloten te worden. In dit debat pleiten wij voor een, aan de Vlaamse én lokale arbeidsmarktrealiteit aangepaste PWA-werking (PWA-bis). Belangrijk hierbij is dat de huidige dienstverlening aan de lokaliteit wordt verzekerd. Vooral op vlak van gemeenschaps- en collectieve diensten liggen hier tal van kansen: groenonderhoud, toezicht, buitenschoolse kinderopvang, gemachtigde opzichters, ondersteuning verenigingsleven, mobiliteitscentrales en talloze andere specifieke maatschappelijke diensten. Deze vormen van tewerkstelling moeten wel passen binnen een ‘traject naar werk’ en dus tijdelijk van aard zijn.

 

Doelstellingen PWA

  1. Werken naar re-integratie van ” kwetsbare” werkzoekenden naar het reguliere arbeidscircuit. “arbeid is de helft van de gezondheid”  volgens een Zweeds spreekwoord

  2. PWA als een volwaardig activerend werkgelegenheidsinstrument.

  3. Een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waaraan de reguliere arbeidsmarkt geen of onvoldoende antwoord geeft.

  4. Zwartwerk tegengaan.

  5. PWA  is een concept dat lokaal invulbaar is, op maat van stad of gemeente en moet zijn fijnmazigheid (match tussen vraag en aanbod) kunnen behouden.

Het Vlaams platform pleit voor uitbreiding van activiteiten en gebruikers binnen het PWA-stelsel. Als VDAB in de toekomst zou instaan voor de screening van PWA-werknemers, dan pleit het Vlaams platform ook voor een betere doorverwijzing van werklozen naar het PWA-systeem en voor diezelfde PWA als volwaardige partner van VDAB in heel het verhaal.

Navigatie