Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

PWA en PWA-DCO

 Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA’s overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).


Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen.


De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA’s en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd.

Vlaams Platform PWA/PWA-DCO  

Het Vlaams Platform PWA/PWA-DCO is de koepelstructuur van de Vlaamse PWA’s opgericht samen met de VVSG. Het heeft tot algemeen doel om de belangen van de PWA’s te behartigen. Het Vlaams Platform vervult hiertoe onder meer de volgende functies:

 • Opvolging van wetgevende en beleidsmatige initiatieven met betrekking tot de PWA’s en andere voor de PWA’s relevante beleidsdomeinen;

 • Formuleren beleidsvoorstellen met betrekking tot de PWA’s en andere voor de PWA’s relevante beleidsdomeinen;

 • Vertegenwoordigingsfunctie in het Paritair subComité voor de Dienstencheques (PsC322.01) , het federaal Opleidingsfonds Dienstencheque en het sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques evenals de Erkenningscommissie Dienstencheques in de schoot van de RVA;

 • Uitwisseling van informatie tussen de PWA’s;

 • Uitvoering van studiewerk in functie van enerzijds de positionering en anderzijds de inhoudelijke taakstelling van de PWA’s;

 • Verstrekking van deskundige en/of relevante informatie aan de PWA’s;

 • Afstemming van gemeenschappelijke belangen tussen de PWA’s;

 • Adviseren en informeren van PWA’s bij de oprichting van nieuwe juridische entiteiten;

 • Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de PWA’s ten aanzien van overheden en andere actoren;

 • Vertolking van gezamenlijke standpunten namens de PWA’s ten aanzien van overheden en andere actoren;

 • Afstemming van zowel de belangen als de standpunten tussen enerzijds de PWA’s en anderzijds de VVSG.

Met betrekking tot verdere informatie omtrent samenstelling en organisatie kan u het document ‘Uitleg Vlaams Platform PWA en PWA/DCO’ raadplegen.

 

Raad van Bestuur Vlaams Platform PWA/PWA-DCO 

 Voorzitter

 Karel Hubau - PWA Gavere

Leden 

Beke Christine, CVBA-VSO Net-Werk Oostkamp
Betrains Roland, PWA Tienen
Coddens Rudy, PWA Gent
Contipelli Fabio, Diensthoofd maatschappelijke integratie en werk, VVSG
Crabbé Sandra, PWA Vilvoorde
Daenen Jean, PWA Wielsbeke
De Blieck Chris, PWA Putte
Degeling Maria, PWA Nieuwerkerken
De Groeve Karel, PWA Kortrijk
Dierick Patrick, PWA Kruishoutem
Ehsan Malik, PWA Oudenburg
Geraerts Paul, PWA Genk
Hombroux Luc, PWA Landen
Lismont Patrick, PWA Gingelom
Maes Hugo, PWA Temse
Matthijssens Kris, PWA Antwerpen
Peeters Jos, PWA Hove
Plessers Kurt, PWA Meeuwen-Gruitrode
Renders Staf, PWA Roosdaal
Schwing Michael, PWA Merelbeke
Van Cleyenbreugel Mia, PWA Rotselaar
Van de Walle Eddy, PWA Gent
Van der Krabben Johan, PWA Lille
Verreyt Wim, PWA Mol
Werkx René, PWA Bocholt

 Secretaris

 Lize Hermans, Stafmedewerker maatschappelijke integratie en werk, VVSG

 

 

Navigatie