Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Indicering van de doelgroepwerknemers

 In de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie staan de volgende bevoegdheden voor de VDAB als arbeidsmarktregisseur genoteerd:

1. toeleiding naar de vacatures

2.Indicering

3.Bepalen van de rechten

4.Bepalen van het werkondersteuningspakket (WOP)

5.Evaluatie van de doelgroepwerknemers

6.Beoordeling van de doorstroom naar een reguliere job.

AB ihkv de decreten voor

collectief maatwerk en lokale dienstenecono

 

Voor meer informatie over de indicering door de VDAB: PPP indicering door de VDAB ikv SE

 

Navigatie