Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Notificatie nieuwe reglementen

Wat?

Vanzelfsprekend moeten ook nieuwe gemeentereglementen, die vallen onder de EDRL, conform de bepalingen van de EDRL zijn.  In het decreet tot omzetting van de EDRL (artikel 23) is opgenomen dat de verantwoording van deze gemeentelijke reglementen bij de Europese Commissie ook op een gecoördineerde manier kan gebeuren.  Voor nieuwe reglementen die in meerdere gemeenten voorkomen, zullen de VVSG en de steden Antwerpen en Gent deze taak opnemen voor de lokale besturen.

Reglementen/formaliteiten waarvoor wij reeds een IPM-formulier hebben aangemaakt (vb. terrasvergunning in terrasreglement)  en/of reglementen/formaliteiten die zeer occasioneel zijn, hoeven niet aangemeld te worden bij Europa.  U dient als lokaal bestuur er wel steeds voor te zorgen dat de bepalingen opgenomen in het  reglement niet strijdig zijn met de dienstenrichtlijn.

Zie in dit verband: informatiefiche toepassingsgebied en informatiefiche verboden en aan evaluatie onderworpen eisen. 

 

Meer informatie

stefan.thomas@vvsg.be

Navigatie