Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Recht op informatie

Wat?

Artikel 7 van de Dienstenrichtlijn verplicht centrale én lokale overheden om alle relevante procedures en formaliteiten voor (buitenlandse) dienstverleners op één plaats te ontsluiten. In België heeft men hiertoe aan een federale portaalsite gewerkt, waarvoor de informatie wordt verzameld op een gemeenschappelijk samenwerkingsplatform, “SharePoint“. Dat platform bevat alle formaliteiten die een dienstverlener dient te vervullen op federaal en Vlaams niveau.

Voor het lokale niveau zijn er in de SharePoint slechts drie generieke productomschrijvingen voorzien:

  • de vestigingsvergunning voor nachtwinkels en/of private bureaus voor telecommunicatie,
  • de uitbatingsvergunning voor nachtwinkels en/of private bureaus voor telecommunicatie,
  • de terrasvergunning    

Voor deze producten willen wij u vragen om aan te duiden of uw gemeente al dan niet over deze vergunningen beschikt. Een eenvoudig mailtje hierover naar Stefan Thomas volstaat. Dit zijn de voorlopige resultaten naar aanleiding van een vorige oproep. Correcties/aanvullingen mag u steeds doorgeven.

Niet alle gemeentelijke formaliteiten kunnen beschikbaar gesteld worden via de federale portaalsite.  Daarom bevelen we u aan om alle gemeentelijke procedures die onder artikel 7 vallen via de gemeentelijke website beschikbaar te stellen.  

Als hulpmiddel bieden we u een lijst van de gemeentelijke procedures die onder artikel 7 vallen aan, met - waar mogelijk - een voorbeeld van aanvraagformulier en reglement.  Een aantal aanvraagformulieren zijn al EDRL-conform gemaakt.

Meer informatie

Verdere informatie over dit thema vindt u hier: Presentatie DAV (Caroline Poot).

 

Navigatie