Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Aanvullende doorlichting

Wat? 

Naast de verplichte en intussen afgeronde screening bevat de dienstenrichtlijn enkele zogenaamde aanvullende eisen in verband met vergunningstelsels en vergunningsprocedures.

We hebben een overzicht opgemaakt van de aandachtspunten in het kader van de aanvullende doorlichting.
Alle overheden, dus ook de lokale besturen, dienen hiermee in de toekomst rekening te houden. Enkele van deze aandachtspunten kunnen rechtstreeks verwerkt worden in de betreffende reglementen.

Volgende documenten kan u hanteren bij de opmaak en aanpassing van reglementen:

Meer informatie

stefan.thomas@vvsg.be

Navigatie