Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Thematische overlegtafels

De VVSG organiseerde al verschillende jaren een overkoepelende overlegtafel economie en diverse thematische werkgroepen.  Sinds het voorjaar van 2012 is deze werking geïntegreerd in het project 'Overlegtafels Economie'.  In dit kader brengt de VVSG steden en gemeenten samen in thematische overlegtafels (TOTs) op Vlaams niveau. Dit gebeurt met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

AIO.png
               

De voornaamste doelstellingen van de thematische overlegtafels zijn:
 • ervaringsuitwisseling omtrent een bestaande aanpak,
 • detecteren, bespreken en stimuleren van vernieuwende ideeën en initiatieven,
 • oplossingen ontwikkelen en aanreiken voor gedeelde knelpunten.
De output van de thematische overlegtafels kan verspreid worden via de regionale overlegtafels.

Voor wie?

Het aantal deelnemers per thematische overlegtafel is eerder beperkt (10 à 20 deelnemers), met uitzondering van de overkoepelende overlegtafel voor steden (ruimere, open deelname). Deelname is verder in functie van ervaring en van de capaciteit om bij te dragen aan oplossingen voor meer complexe uitdagingen en knelpunten. Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling, zowel geografisch als naar type gemeente (schaal, problematiek, …).  

Deze overlegtafels komen gemiddeld 3 keer per jaar samen (halve dagen). Van de steden en gemeenten die deelnemen aan de overkoepelende overlegtafel wordt gevraagd om ook deel te nemen aan de regionale overlegtafel, o.a.  met het oog op het verspreiden van kennis. 

Overzicht TOTs

Overlegtafel Economie

Scope: bespreking van algemene en nieuwe uitdagingen (die vervolgens kunnen doorstromen naar een thematische of regionale overlegtafel

 • Startersbeleid: welke rol voor gemeenten? (23 juni 2017)
 • (Tijdelijke) invulling leegstaande (handels)panden (21 oktober 2016)
 • Stand van zaken alle subthema's (17 juni 2016)
 • Ruimtelijke vertaalslag detailhandelsbeleid (januari 2016)
 • Organisatie en financiering van centrummanagement (maart 2015)
  • Multicultureel ondernemerschap (december 2014)
  • (Fysieke) ruimte voor starters (Mechelen) (januari 2014)
  • Kansspelen (september 2013)
  • BBC en economie (mei 2013)
  • Horecabeleid, voorstelling Horeca Vlaanderen (oktober 2012)
  • Bedrijfshuisvesting: welke rol voor de gemeenten? (juni 2012)
  • Buurtwinkelbeleid (februari 2012)
  • Ondernemingsloketten (september 2011)
  • Stand van zaken alle subthema's (juli 2011)
  • KBO en VKBO (maart 2011)
  • Winkelnota (november 2011)
  • Handhaving (september 2010)
  • Winkelnota (april 2010)
  • Centrummanagement (januari 2010)
  • Europese Dienstenrichtlijn (oktober 2009)
  • Subsidies (februari 2009)
  • Europese Dienstenrichtlijn (november 2008)
  • Leegstaande handelspanden (oktober 2008)
  • Ondernemingsdata en Syntra (mei 2008)
  • RESOC, SEV en taxi's (oktober 2007)
  • VLAO en nachtwinkels (april 2007)
  • Adviesraden (februari 2007)
  • VKBO (november 2006)
  • Minder hinder (september 2006)
  • Werking en organisatie lokale economie (juni 2006)

 

Data en dienstverlening

Topics: ondernemersdata, producten- en dienstencatalogus voor ondernemers, administratieve vereenvoudiging, dienstverlening naar ondernemers, ...

   • 23 mei 2017: GIPOD en minder hinder, gemeentelijke websites
   • 14 december 2015: KBO-select, bespreking en demo
   • 3 juni 2015: demo KBO-select
   • 19 maart 2013: productenlijst en VKBO-gemeenterapport
   • 30 november 2012: MAGDA-GEO, productenlijst voor ondernemers
   • 14 september 2012: IPDC, stand van zaken KBO- en VKBO-projecten
   •  

    Horeca

    Topics: terrassen, veilig uitgaan, overlastaanpak, promotie, horecabrochure, drankvergunningen, ...
    • 26 oktober 2017: vergunningen, logies, dialoog Horeca Vlaanderen, rondleiding (Sint-Niklaas)
    • 12 mei 2017: logiesdecreet, open agenda, rondleiding 'Beleving & Horeca' (Leuven)
    • 18 december 2016: beheerssystemen handhaving, evenementenbeleid, rondleiding stad Brussel
    • 1 juni 2016: concessies, Vlaams beleidsplan horeca, logiesdecreet (Mechelen)
    • 4 december 2015: Ervaringsuitwisseling / open agenda (Brussel)
    • 29 mei 2015: drankvergunningen, belastingen op horecazaken, ééngemaakte horecabelasting stad Antwerpen, rondleiding Antwerpen-centrum (Antwerpen)
    • 26 november 2014: deloyale concurrentie, Air BnB, checklist handelshuur en concessies/Horeca Expo (i.s.m. Horeca Vlaanderen) (Gent)
    • 30 september 2014: digitale exploitatievergunning, drankvergunningen, deloyale concurrentie, Horeca Expo 2014, bezoek Vennestraat en C-Mine  (Genk)
    • 20 november 2013: info- en netwerkmoment / Horeca Expo (i.s.m. Horeca Vlaanderen) (Gent)
    • 12 september 2013: horecacafé 'actuele horecathema's' (Brussel)
    • 23 mei 2013: Drank- en Horecawet, Belgische Brouwers (Gent)
    • 12 oktober 2012: handhaving geluidsnormen, FAQ drankvergunningen, startersbrochure horeca (Brussel)
    

   Detailhandel

   Topics: afbakening kernwinkelgebieden, handelsvestigingen, leegstandsaanpak, buurtwinkels, ...
    • 29 januari 2017: IHB criteria, toepassing op case Geel
    • 23 september 2016: KWAZ, criteria IHB, Bedrijvige Kern, EFRO-projecten detailhandel
    • 18 maart 2014: voorontwerp decreet integraal handelsvestigingsbeleid
    • 11 januari 2013: winkelnota 2.0, sfeergebieden Gent, evaluatie platform centrummanagement
    • 18 oktober 2012: winkelnota 2.0
    • 11 mei 2012: leidraad strategisch commercieel plan, omzendbrief afwegingskader grootschalige detailhandel
    

   Stedelijke distributie

   Topics: bundelingsconcepten, venstertijden, dataverzameling, overleg met sector, dagranddistributie, …
    • 4 mei 2016: Oproep dataverzameling, financieringsmogelijkheden, rondetafel
    • 29 november 2013: data en plaatsbezoek City Depot
    • 26 februari 2013: studiedag stedelijke distributie (i.s.m. Flanders Logistics)
    • 5 februari 2013: inspiratienota
    • 6 december 2012: inspiratienota
    • 28 september 2012: inspiratienota, laad- en loszones in Brussel
    • 7 juni 2012: dataverzameling, City Depot
    

   Bedrijfshuisvesting

   Topics: actoren en rollen, decreet ruimtelijke economie, duurzaamheid, bedrijventerreinmanagement, vraag en aanbod, …    
    • 11 januari 2018: data bedrijvigheid, bezoek Technologiepark Ardoyen (Gent)
    • 28 juni 2017: verweving, dialoog AIO, bezoek Kanaalzone (Brussel)
    • 2 december 2016: (ruimte)vragen van ondernemers, subsidies AIO, Genks bedrijfshuisvestingsbeleid
    • 19 mei 2016: Leegstandsheffing, landschap van actoren, verweving binnenstad (Antwerpen)
    • 17 november 2015: dialoog met AO, beleidsvisies Aalst en Antwerpen, Atelier Rechteroever (Aalst)
    • 6 november 2013: leidraad bedrijfshuisvesting voor gemeenten
    • 4 juni 2013: opstart, decreet ruimtelijke economie, leidraad bedrijfshuisvesting voor gemeenten

 

Ambulante handel en kermissen

Topics: openbare markten, openbare kermissen, ambulante handel openbaar domein en privédomein, rommelmarkten, braderieën

    • 10 maart 2017: nieuwe regelgeving ambulante handel (modelreglement, studiedag, ...)
    • 9 september 2016: dialoog met kabinet over nieuwe regelgeving
    • 11 september 2015: werkbezoek Abattoir, Anderlecht
    • 12 september 2014: werkbezoek Maastricht
    • 13 maart 2014: De elektronische machtiging (leurkaart)
    • 8 maart 2013: kermissen

 

Voor meer informatie kan u terecht bij stefan.thomas@vvsg.be (02 211 55 65)

Navigatie