Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Veelgestelde vragen

Meer info vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.

Hieronder alvast enkele vragen die ons gesteld werden vanuit de gemeentebesturen.

In welke mate geldt rookverbod ook op terrassen?
Uitgangspunt is dat in elke gesloten ruimte een rookverbod geldt, ongeacht het gaat om een binnenruimte of een (gesloten) terras (al dan niet op het openbaar domein).

Om niet als een gesloten plaats te worden beschouwd, moet een terras aan (minstens) één zijde volledig open zijn, ongeacht de weersomstandigheden. De open zijde mag niet deels worden afgesloten, bijvoorbeeld door middel van een windscherm of zonnewering. Alleen als een terras aan deze voorwaarden voldoet, mag er gerookt worden.

Deze eenduidige interpretatie is terug te vinden in de rondzendbrief van 20 maart 2012 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  In deze rondzendbrief vindt u ook enkele voorbeelden met foto van gesloten en niet gesloten terrassen.

[noot: deze rondzendbrief vervangt de eerdere rondzendbrief van 15 december 2011.  Daarin was ook sprake van de voorwaarde dat de open zijde permanent open moet zijn. Deze voorwaarde is op vraag van de horecasector weggelaten.] 

Aan welke voorwaarden moet een rookkamer voldoen?

Het is toegestaan (niet verplicht) een rookkamer te installeren. Die moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • het moet gaan om een afgesloten ruimte (wanden en plafond met gesloten deur)

  • de oppervlakte van de rookkamer mag niet meer bedragen dan een vierde (25%) van de totale oppervlakte van de zaak

  • deze rookkamer mag geen doorgangszone zijn en moet zodanig geconstrueerd en ingericht zijn dat de ongemakken van de rook voor de niet-rokers maximaal beperkt zijn

  • de rookkamer moet voorzien zijn van een functionerend rookafzuigsysteem (zie KB houdende voorwaarden m.b.t. ventilatiesystemen)

  • Het serveren van drank of eten in de rookkamer is verboden (er mogen enkel dranken worden meegenomen).

  • Automaten, bingotoestellen, flipperkasten, tv-toestellen, ... zijn verboden in de rookkamer.

Navigatie