Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Regelgeving per type gelegenheid

Sinds 1 juli 2011 is het rookverbod van toepassing in alle gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek. De laatste uitzonderingen die voorzien waren voor drankgelegenheden en casino’s werden geschrapt.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat werd gepubliceerd op 15 maart 2011 vernietigt artikelen 4 en 5 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. Die wet van 22 december 2009 legt nu een algemeen rookverbod op in alle gesloten openbare ruimtes, inclusief horecazaken, en op de werkplaats.

Openbare en werkruimtes

Het is verboden om te roken in stations, openbaar vervoer (bus, metro, tram, trein,…), commerciële centra, sportcentra, handelszaken, luchthavens, bioscoopzalen, polyvalente zalen, parochiezalen, tenten, jeugdhuizen, privé-clubs,…
Het totale rookverbod op de werkplaats wordt in de wet van 22 december 2009 bevestigd. Artikel 12 bepaalt dat “elke werknemer recht heeft om te beschikken over rookvrije werkruimtes en rookvrije sociale voorzieningen”. Het is dus in alle afgesloten werkruimtes verboden om te roken. De toepassing van dit besluit valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Werkgelegenheid.

Restaurants, drankgelegenheden en casino’s

Sinds 1 juli 2011 is het rookverbod van toepassing in alle horecazaken, zonder uitzondering, en ook in casino’s.  Uitbaters van restaurants, tearooms, eetcafés, cafés, discotheken, shishabars, … en casino’s moeten in alle rookvrije ruimtes duidelijk zichtbare rookverbodstekens aanbrengen en er mogen geen asbakken geplaatst zijn.
Het is toegestaan een rookkamer te installeren. Die moet voldoen aan een aantal voorwaarden: het moet gaan om een afgesloten ruimte (wanden en plafond met gesloten deur) met een maximale grootte van 25 % van de oppervlakte van het etablissement. Deze rookkamer mag geen transitzone zijn en moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken voor niet-rokers door de rook zoveel mogelijk worden beperkt. Er moet een rookafzuigsysteem geïnstalleerd zijn (zie KB houdende vaststelling van de normen) en er mogen enkel dranken worden meegenomen. Het aanbieden van dranken of voeding in deze ruimte is verboden, net zoals de aanwezigheid van om het even welk type van verdeelautomaten, bingoautomaten, flipperkasten, televisies,…

Slaapgelegenheden

Gemeenschappelijke ruimtes in een slaapgelegenheid
In de gemeenschappelijke ruimtes van een slaapgelegenheid mag niet gerookt worden, want ze behoren tot de openbare ruimte die zowel door rokers als niet-rokers bezocht wordt. Ook hier moeten rookverbodstekens aangebracht worden en moeten de asbakken verwijderd worden. Enkele voorbeelden: de inkomhal, de lobby, alle gangen in het hotel, een leeszaal of ontspanningsruimte. Ze moeten allemaal rookvrij zijn.
Kamers in een slaapgelegenheid
Voor de duur dat de klant de kamer huurt, behoort ze wettelijk gezien tot zijn of haar privésfeer. De uitbater van een slaapgelegenheid mag dus zelf beslissen in hoeveel kamers er gerookt mag worden en hoeveel kamers rookvrij zijn. In de niet-rokerskamers mogen geen asbakken staan en moeten duidelijk zichtbare rookverbodstekens worden aangebracht.


Samengevat is het verbod momenteel dus van kracht in alle gesloten openbare ruimtes, maar is het mogelijk een rookkamer te installeren. 
Voor meer info over de rookwetgeving verwijzen we naar de FOD Volksgezondheid. 

Navigatie