Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Werkgroep nieuw federaal kader drankvergunningen

 

Lokaal alcoholbeleid beoogt primair de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen die niet alleen de gezondheid van het individu betreffen, maar ook de veiligheid en de openbare orde binnen een gemeente. Daarom is een integrale benadering vanuit verschillende beleidsdisciplines binnen de gemeente essentieel voor het voeren van effectief beleid.

Het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol is een effectieve methode om alcohol gerelateerde problemen te laten afnemen. In sterke mate wordt men beïnvloed door zijn/haar omgeving, in fysieke zin (prijs van alcohol, productaanbod, verkoop-regels) en in sociaal opzicht (normen, tradities, sociale netwerk). Het is de omgeving van de drinker waarop de gemeente haar interventies het best kan richten.

 

De werkgroep buigt zich over de huidige wetgeving drankvergunningen met de bedoeling ze te vereenvoudigen en een basis te bieden voor het voeren van een lokaal alcoholbeleid.

In de werkgroep zijn vertegenwoordigd de bevoegde ambtenaren van een aantal steden en gemeenten, politiediensten en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging.

 

 

Lokaal alcoholbeleid beoogt primair de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen die niet alleen de gezondheid van het individu betreffen, maar ook de veiligheid en de openbare orde binnen een gemeente. Daarom is een integrale benadering vanuit verschillende beleidsdisciplines binnen de gemeente essentieel voor het voeren van effectief beleid.

Het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol is een effectieve methode om alcohol gerelateerde problemen te laten afnemen. In sterke mate wordt men beïnvloed door zijn/haar omgeving, in fysieke zin (prijs van alcohol, productaanbod, verkoop-regels) en in sociaal opzicht (normen, tradities, sociale netwerk). Het is de omgeving van de drinker waarop de gemeente haar interventies het best kan richten.

 

De werkgroep buigt zich over de huidige wetgeving drankvergunningen met de bedoeling ze te vereenvoudigen en een basis te bieden voor het voeren van een lokaal alcoholbeleid.

In de werkgroep zijn vertegenwoordigd de bevoegde ambtenaren van een aantal steden en gemeenten, politiediensten en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging.

 

Navigatie