Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Drankgelegenheden

Wie drank wil schenken voor verbruik ter plaatse, moet in bepaalde gevallen beschikken over een toelating van het gemeentebestuur.

 

Regelgeving

De juridische basis is terug te vinden in volgende regelgeving:

  • De administratieve vereenvoudiging van 2005 (zie: informatienota en schema) schafte niet alleen de vergunningsplicht af voor bepaalde gelegenheden, tegelijkertijd leidde deze ook tot een sterke vereenvoudiging van de procedures.

 

Samengevat

Voor het schenken van gegiste dranken in vaste en reizende drankgelegenheden levert de gemeente - in antwoord op een voorafgaande vraag tot opening - al dan niet een positief bericht af. Dit is afhankelijk van het voldaan zijn aan de wettelijk bepaalde moraliteitsvoorwaarden door de uitbater (en andere personen betrokken bij de uitbating).  

Voor het verstrekken van sterke drank voor gebruik ter plaatse in vaste en reizende drankgelegenheden, levert de gemeente - in antwoord op een voorafgaande vergunningsaanvraag - al dan niet een vergunning af.  Dit is afhankelijk van het voldaan zijn aan de wettelijk bepaalde moraliteitsvoorwaarden door de uitbater (en andere personen betrokken bij de uitbating).  Voor de vaste drankgelegenheden moet bovendien ook voldaan zijn aan de wettelijk bepaalde hygiënevoorwaarden. 

Voor het schenken van gegiste en/of sterke drank bij gelegenheids- of occasionele drankgelegenheden legt de wet geen vergunning op. De gemeente kan zelf bepalen welke voorwaarden en formaliteiten zij vervuld wenst te zien (bv. meldingsplicht).

 

 Type drankgelegenheid

 Gegiste dranken

 Sterke dranken

Vast

Positief bericht van de gemeente, na controle hygiëne en moraliteit

Niet nodig indien gegiste drank enkel geserveerd wordt bij maaltijden

Vergunning van de gemeente, na controle hygiëne en moraliteit

 

Reizend

Positief bericht van de gemeente, na controle moraliteit

Vergunning van de gemeente, na controle moraliteit

Occasioneel

(fuif, evenement)

Gemeente kan autonoom formaliteiten bepalen

Gemeente kan autonoom formaliteiten bepalen.

Let op: voor openbare sportieve, culturele en politieke manifestaties is een speciale machtiging vereist (art. 9)

  
 

De verschillende procedures worden uitgebreid toegelicht in de informatienota en het schematisch overzicht dat de Dienst Administratieve Vereenvoudiging opstelde n.a.v. de vereenvoudiging in 2005.

 

Meer info

Gezien de verouderde en niet altijd even eenduidige regelgeving ontvangt de VVSG heel wat vragen over de regelgeving en de toepassing ervan.  We bundelden de meestgestelde vragen in een handig overzicht.  Deze bieden meer toelichting bij het toepassingsgebied van de regelgeving, de procedures, het moraliteits- en hygiëneattest, en de praktische implementatie door de gemeenten.

Tegelijkertijd pleit de VVSG t.a.v. de federale overheid voor een modernisering van de regelgeving, in overleg met de steden en gemeenten. 

Heeft u nog vragen, kijk dan zeker eens naar onze FAQ Drankvergunningen.  Of neem contact op met vicky.dekock@vvsg.be

 

Aanvullend 

Merk op dat de regels voor het schenken van alcoholhoudende dranken aan jongeren terug te vinden zijn in de wet van 10 december 2009 en de wet van 19 mei 2010.  Meer info op onze pagina jongeren. 

Zie ook het wetsvoorstel van kamerlid Vincent Van Quickenborne en het uitgebreid standpunt van de VVSG ter zake.

Navigatie