Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Verkoop van alcohol via de detailhandel

Terwijl in de horeca de wetgeving over de gegiste en sterke dranken van toepassing is, gelden voor de alcoholverkoop (gegiste en sterke dranken) via de detailhandel andere regels.

 

De handelaarsvergunning 'ethylalcohol en alcoholhoudende dranken'   

Tot voor kort diende een handelaar de verkoop van alcoholhoudende dranken - gegiste en sterke drank - aan te geven via de beroepsaangifte 108 inzake alcohol. Sinds 1 januari 2012 moet een handelaar die drank wil verkopen over een (handelaars)vergunning ‘ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ beschikken.  (Voor een definitie van handelaar: zie de brochure

Deze vergunning vindt zijn oorsprong in volgende wetgeving:

Let op

  • Deze vergunning geldt NIET voor de horeca (waar dranken worden verkocht om ter plaatse te worden geconsumeerd), maar wel voor alle winkels of andere handelaars die dranken verhandelen waarop reeds de accijnzen in België werden voldaan.
  • De beroepsaangifte 108 blijft wel van toepassing voor de verkoop van tabaksproducten.  Voorlopig kunnen we dus niet spreken van een vereenvoudiging.  Daarvoor is het wachten op een herziening van de fiscale regelgeving op de tabaksproducten. Voor de beroepsaangifte 108 moet een handelaar nog steeds terecht bij de hulpkantoren der accijnzen, terwijl de handelaarsvergunning voor alcohol afgeleverd wordt door de gewestelijke directies.

 

Hoe aanvragen? 

Het aanvraagformulier moet via de post worden ingediend bij de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen. 
Indien er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s, gebeurt de indiening bij de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen.   

Voor ambulante handelaars geldt het volgende:
  • De aanvraag moet gebeuren bij de gewestelijke directie der douane en accijnzen die bevoegd is over het gebied waar de maatschappelijke zetel van de ambulante handelaar is gevestigd, zelfs indien de handelsactiviteiten plaatsvinden in andere regio's.
  • In het aanvraagformulier moet 'ambulante handel' vermeld worden in het vak voorbehouden voor het invullen van de gebruiksplaatsen.
  • De handelaar moet een kopie van de vergunning voorhanden houden in elk voertuig dat bestemd is voor ambulante handel of op elke plaats waar de ambulante handel plaatsvindt. 

 

Meer info?

In de brochure 'Accijnzen - alcoholhoudende dranken' (2017) van de FOD Financiën vindt u naast alle adressen, ook bijkomende toelichting over de vergunningsaanvraag.

Alle documenten zijn ook  terug te vinden via de website van de FOD Financiën.

Navigatie