Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Tankstations

In de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, vermeldt artikel 9 het volgende:

"De verkoop van mee te nemen sterke dranken is verboden op het domein van de autoweg."

Senator Dirk Claes heeft hieromtrent een wetsvoorstel  ingediend. Hiernaast kan u het wetsvoorstel en de stand van zaken ervan raadplegen. 

Navigatie