Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Alcoholverkoop via automatenshops

Vanaf 10 januari 2010 is het verboden om dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% aan min zestienjarigen te verkopen, te schenken en aan te bieden. Dat geldt ook voor het verkopen, schenken en aanbieden van sterke dranken aan min achttienjarigen.  

Dit staat in de nieuwe § 6 van artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.  

De bepalingen over het aanbieden aan minderjarigen van alcoholhoudende dranken in de wet van 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap, zijn hierdoor opgeheven.  

In de tekst van dit nieuwe artikel in de gezondheidswet wordt de verkoop van alcohol in automatenshops niet uitdrukkelijk verboden. In antwoord op een parlementaire vraag hierover heeft Minister Onkelinx bevestigd dat aangezien er heden geen controle van de leeftijd bij het kopen van dranken in automatenshops mogelijk is, het verkopen van alle alcoholhoudende dranken in automatenshops verboden is. Een wetsvoorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Sabine de Bethune voorziet dat dit verbod in de gewijzigde wet van 1977 wordt ingeschreven. De VVSG steunt dit voorstel. U vindt hiernaast de tekst van dit wetsvoorstel en de stand van zaken ervan.

 

 

Navigatie