Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De ambtenaar of dienst Lokale Economie

De ambtenaar of dienst lokale economie kan  drie voorname rollen opnemen  in de gemeentelijke werking voor ondernemers.

 

Aanspreekpunt

In de eerste plaats vervult de ambtenaar de rol van aanspreekpunt voor de ondernemers in de gemeente. Hij beantwoordt vragen van ondernemers, wijst ze op een correcte manier door naar de juiste gemeentelijke dienst of externe organisatie en vaak volgt hij ook de vragen van de ondernemers op.

 

Informatie en communicatie

In zekere zin vervult de ambtenaar lokale economie ook de rol van ‘communicatieambtenaar voor de ondernemers’. De ambtenaar informeert over alle zaken die relevant zijn voor de ondernemers.  In de eerste plaats over de typisch economische aspecten. Maar ook wanneer er nieuws is van andere diensten, bv. mobiliteit, openbare werken, milieu, … zal de ambtenaar de ondernemers op een proactieve wijze informeren. De ambtenaar organiseert vaak ook de inspraak van ondernemers . Bovendien zal de ambtenaar een sterke aanwezigheidspolitiek  voeren in de ondernemerswereld zodat hij aanvoelt wat er bij de ondernemers leeft.

 

Beleid lokale economie 

In heel wat gemeenten is de ambtenaar lokale economie ook de spil voor het voeren van een gemeentelijk economisch beleid.  Hij zal hiervoor een beroep doen op de andere gemeentelijke diensten en de verschillende externe economische spelers om de economische doelstellingen van de gemeente te realiseren.

 

Om deze rollen op een optimale manier in te vullen moet de ambtenaar of de dienst lokale economie op een goede manier zijn ingebed in de gemeentelijke organisatie. Hij moet beschikken over sterke communicatieve vaardigheden en ‘networking skills’ om een sterke werking lokale economie uit te bouwen.

 ‭(Verborgen)‬ Documenten

 ‭(Verborgen)‬ Links

Navigatie