Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

PIEK – Stille beleveringen

 

In de schoot van Flanders Logistics en in samenwerking het Vlaams Steunpunt Goederenstromen van de Universiteit Antwerpen namen de distributeurs Colruyt en Delhaize en negen Vlaamse steden en gemeenten deel aan een pilootproject rond stille beleveringen.

Laden en lossen maakt immers lawaai. Daarom mag het in de meeste steden alleen overdag. In Nederland werd al heel wat onderzoek verricht naar het gebruik van stille technologieën bij het laden en lossen (PIEK-website). Tijdens het project beleverden de twee distributeurs enkele vestigingen met gebruik van de stille technologieën, het zogenaamde PIEKgecertificeerd materiaal (< 60 dB(A)).  Dit gebeurde in de zogenaamde dagrand: de vroege ochtend (6u-7u) en de late avond (19u-23u).

 

Het proefproject toonde alvast aan dat bij deze vorm van beleveren de verkeersveiligheid verhoogt, het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk daalt, en er geen klachten bijkomen op het vlak van geluidshinder.  Geluidsmetingen bevestigen dat stil beleveren technisch haalbaar is. Echter, op regelgevend vlak (VLAREM) blijkt nog werk aan de winkel: de geluidsnormen zijn simpelweg niet haalbaar, zelfs niet mét PIEK-materiaal.  De gesprekken hierover zijn alvast positief gestart.

 

Volgende gemeenten nemen deel aan PIEK: Antwerpen, Brasschaat, Geel, Gent, Leuven, Hasselt, Kortrijk, Ninove en Vilvoorde. 

PIEK 2 - vervolgproject

Binnenkort zal een oproep volgen voor een vervolgproject, PIEK 2, waarbij gestreefd wordt naar verbreding (meer distributie- en transportbedrijven, en meer gemeenten) en verdieping.  Dat laatste moet onder meer uitmonden in een draaiboek en typedocumenten voor gemeentebesturen. De VVSG juicht dit initiatief toe, en ondertekende daarom mee de intentieverklaring voor het vervolgtraject.  Maar tegelijkertijd blijven we ook vragende partij voor een (richtinggevend) beleidskader voor stedelijke distributie in bredere zin, mét de nodige ondersteuning voor lokale besturen om een goederenvervoersbeleid uit te bouwen. Meer info volgt.

Navigatie