Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Stedelijke distributie in Nederland

In Nederland gaat reeds langere tijd meer aandacht naar stedelijke distributie.  Dit uitte zich onder meer in de oprichting van een Commissie Stedelijke Distributie.  Deze commissie adviseert het beleid, zoekt oplossingen voor specifieke knelpunten en ondersteunt het regionaal overleg dat gevraagd wordt door de nationale overheid.  In dat regionaal overleg (voorbeeld GOVERA, Randstad) ligt de klemtoon op de samenwerking tussen enerzijds de bedrijfswereld en de overheden, en anderzijds tussen de (lokale en regionale) overheden onderling.  Samen moeten zij oplossingen formuleren ter verbetering van de belevering van winkels en bedrijven.
De Commissie ontwikkelde ook een
digitale kaart van de stedelijke distributie.  Een gelijkaardig initiatief ‘Van A naar Centrum’ bundelt eveneens de voornaamste spelregels van de stadsdistributie voor de grootste steden.

In de meeste Nederlandse steden lopen uiteenlopende initiatieven rond stedelijke distributie.  Enkele voorbeelden:

 

 

 ‭(Verborgen)‬ Documenten

 ‭(Verborgen)‬ Links

Navigatie