Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

D-VIA – Vraaggestuurd bundelen

Het D-VIA project van het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (VIM) focust op het zogenaamde vraaggestuurd bundelen.   Typisch voor stedelijke distributie zijn de talrijke, in de tijd gespreide, leveringen van telkens heel kleine ladingen. Zelfs de kleinere winkeliers worden dikwijls meermaals per dag beleverd, wat resulteert in veel voertuigbewegingen en een inefficiënte en milieuonvriendelijke distributie. Via het bundelen van de goederenstromen op vraag van de ontvangers (winkeliers, handelaars) kan het aantal vervoersbewegingen in de stad drastisch dalen (vnl. voor kleinhandel), met potentieel een heleboel voordelen voor de verschillende gebruikers van de stad (inwoners, bezoekers, handelaars, …). 

In een eerste fase wordt een digitale kaart ontwikkeld die een overzicht biedt van de huidige stadsdistributie in Vlaanderen. Hierop worden o.a. de geldende reglementeringen voor beleveringen in de voornaamste steden in beeld gebracht. (zie ook de Nederlandse voorbeelden ‘Van A naar Centrum’ en de Digitale Kaart Stedelijke Distributie).  Op basis hiervan kan doelgericht gewerkt worden aan een integrale lokale beleidsvoering rond stedelijke distributie in Vlaanderen.

Via een pilootproject in Gent en Hasselt wordt een businessmodel voor de slimme bevoorrading van steden ontwikkeld, al dan niet met de creatie van een stedelijke distributiecentrum.  Dit is een is een centraal punt net buiten de stad, waar verladers en transporteurs goederen met een bestemming in de stad kunnen afleveren. (Zo plant Antwerpen een stadsregionaal watergebonden distributiecentrum op de site Investeringszone Petroleum Zuid, IPZ).

In het SDC worden goederen naar bestemming gesorteerd en beleverd met milieuvriendelijke voertuigen. Eventueel biedt het SDC ook opslag en toegevoegde waarde activiteiten aan, zoals herverpakken of beprijzen van goederen en een ophaaldienst voor consumenten.

Meer informatie vindt u op de website van D-VIA.

 

Het Hasseltse City Depot project, dat voortvloeit uit D-VIA, werd recent gelauwerd als Ondernemende Gemeente 2011.  Naar aanleiding daarvan verscheen een artikel in Lokaal. Hier vindt u ook een presentatie en perstekst over het project.

 

 ‭(Verborgen)‬ Documenten

 ‭(Verborgen)‬ Links

Navigatie