Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Andere

  • Antwerpen plant een stadsregionaal watergebonden distributiecentrum op de site Investeringszone Petroleum Zuid, IPZ  Ook Oostende overweegt de oprichting van een stedelijk distributiecentrum.
  • Flanders Smart Hub – Community Duurzame Logistiek (Vlaams-Brabant)
  • CityDepot  project van de stad Hasselt

    Dit project werd recent gelauwerd als Ondernemende Gemeente 2011.  Naar aanleiding daarvan verscheen een artikel in Lokaal. Hier vindt u ook een presentatie en perstekst over het project.

  • Onderzoek venstertijden in Vlaamse gemeenten
    Het Steunpunt Goederenstromen voerde een beknopt onderzoek naar de venstertijden in de Vlaamse gemeenten, en gebruikte hiervoor de gegevens die de VVSG verzamelde. Enkele van de conclusies: een relatief beperkt aantal gemeenten heeft venstertijden, waarvan slechts een achttal als rigide worden omschreven. De gemeenten stemmen deze restricties echter niet op elkaar af, noch is er sprake van overleg met het bedrijfsleven.  Dit leidt tot heel wat inefficiënties in de organisatie van het goederenvervoer.  De studie pleit voor een betere communicatie en voor meer afstemming en homogeniteit.  De VVSG erkent de perverse effecten van venstertijden op de organisatie van het goederenvervoer, maar waarschuwt voor teveel uniformiteit die geen rekening houdt met de specifieke noden en context van elke stad en gemeente.  Daarom zijn we blij dat ons pleidooi voor een Vlaams richtinggevend kader voor stedelijke distributie in de studie wordt opgenomen.  Een discussie over venstertijden alleen heeft immers weinig zin.

 

 

 ‭(Verborgen)‬ Documenten

 ‭(Verborgen)‬ Links

Navigatie