Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Werkgroep Stedelijke Distributie

De VVSG richtte in 2009 een werkgroep Stedelijke Distributie op, met vertegenwoordigers van steden en gemeenten die het belang van een daadkrachtige aanpak op het vlak van stedelijke distributie erkennen.

Deze werkgroep heeft volgende doelstellingen:

  • Ervarings- en kennisuitwisseling over stadslogistiek en bestaande en geplande stedelijke maatregelen rond beleveringen

  • Signaleren, analyseren en verspreiden van praktijkvoorbeelden en praktijkervaringen

  • Standpuntbepaling over beleidsopties, initiatieven, vragen, … omtrent stedelijke distributie

  • Klankbordfunctie voor en terugkoppeling van externe initiatieven rond stadsdistributie

In deze werkgroep zitten lokale ambtenaren vanuit de beleidsdomeinen economie, mobiliteit en ruimtelijke ordening.  Hebt u interesse om aan te sluiten bij de werkgroep, contacteer bart.palmaers@vvsg.be.

 

Navigatie