Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Van stickers tot tijdelijke invullingen

In dit hoofdstuk hebben we het niet zozeer over structurele oplossingen voor leegstand, maar focussen we ons op maatregelen om leegstand tijdelijk weg te werken. Dit kan letterlijk genomen worden, namelijk door de leegstand te verbergen. Maar evengoed kan een tijdelijke invulling gezocht worden die op termijn leidt tot een structurele verhuur van een pand.

Pop-up vitrine in Moorsele 

Naast het bestickeren van leegstaande handelspanden pakt de vzw Moorsele Onderneemt uit met het initiatief 'Pop-Up Vitrine' om leegstaande handelspanden onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Bestaande handelszaken kleedden de vitrines aan van een 10-tal leegstaande handelspanden en maken op die manier niet alleen reclame voor hun eigen zaak op hun gevestigd adres maar prikkelen ook mogelijk nieuwe handelaars. Zo stelde men vast dat er nog ruimte is voor kledingzaken, schoenwinkels en lingerie maar ook andere handelszaken zijn van harte welkom om het centrum te doen opleven. Het systeem werkt als volgt: de handelaars kunnen een vitrine voor drie maanden huren en betalen hiervoor 60€/maand. Na deze periode loopt de overeenkomst af en krijgt een andere handelaar de kans om de etalage te huren. Dit blijft lopen tot de handelszaken ingevuld raken.

 

Genk verbergt leegstand met etalagegrote stickers

De stad Genk voert een actief beleid ten opzichte van leegstand. In tegenstelling tot het invoeren van een hoge leegstandsbelasting, reikt de stad juist subsidies uit om investeerders te stimuleren om horeca en handel op te starten in leegstaande panden. Wie een zaak begint in een pand dat meer dan een jaar leegstaat, kan rekenen op een subsidie van 7.500 euro. Het samenvoegen van verschillende panden betekent extra subsidie, net als het reinigen van de gevels. In de Vennestraat, de 'straat van de zintuigen', konden uitbaters tijdelijk 7.500 euro extra ontvangen als ze er een horecazaak of voedingsgerelateerde kleinhandelszaak starten.

Waar een invulling niet onmiddellijk kon gerealiseerd worden, werd het project "Stick'em up" ingeschakeld.  Om vooral het visuele aspect van leegstand te verzachten, werden leegstaande vitrines bestickerd met een beeld van een zeer levendige handelszaak met de bedoeling potentiële investeerders te tonen wat er mogelijk is in de handelsruimte. Op de stickers zijn ook telkens de contactgegevens van de dienst Economie op het stadhuis weergegeven. De vervallen inrichting van het pand is meteen ook aan het oog onttrokken en de straat krijgt een levendiger uitzicht.

 

Sint-Niklaas revitaliseert Stationsstraat tijdens eindejaarsperiode

Met het oog op de heropening van de Stationsstraat na een grondige heraanleg en met de  eindejaarsperiode in zicht wilde het Sint-Niklase centrummanagement streven naar een maximale invulling van de Stationsstraat. Waar het niet mogelijk was om een handelszaak te laten starten in een leegstaand pand, werd ingezet op een tijdelijke invulling van het pand of de vitrine. Daartoe hanteerde het verschillende concepten:

  • Pop-up stores: winkels van buiten Sint-Niklaas die een tijdelijke winkel openen
  • Satellietwinkels: winkels uit Sint-Niklaas die een tijdelijke bijkomende winkel openen
  • Spiegelwinkels: winkels uit de Stationsstraat die een tweede winkel openen, bij voorbeeld om een deel van het assortiment uit te lichten.

Panden waar geen enkele invulling mogelijk was, werden bestickerd, zodat de visuele vervuiling verdween.

Meer info in de presentatie over dit project op www.centrummanagement.be (zie terugblik).

 

Mechelen biedt MEST voor starters

Om eigenaars van leegstaande panden te overtuigen hun pand aan jonge ondernemers over te laten, paste de Mechelse gemeenteraad het leegstandsreglement aan. Eigenaars die meewerken aan Mest worden vrijgesteld van de leegstandsheffing. Mest staat voor 'Proeftuinen voor Mechelse Starters' en wil niet alleen een antwoord bieden aan de leegstand in sommigen delen van het kernwinkelgebied. Het wil tegelijkertijd Mechelaars aanmoedigen om de stap te zetten naar ondernemerschap. Mest slaagt er niet alleen in om starters te matchen met leegstaande panden op basis van een bezetting ter bede. Bovendien biedt het ook startersbegeleiding aan de nieuwe ondernemers.  Naast de toeleiding van starters naar de leegstaande panden, bemiddelt Mest ook tussen pandeigenaars en 'reguliere' pop-ups, die op deze manier een extra belevingsfactor vormen voor de winkelstraten waar ze terecht komen.

Ondertussen kende Mest al aardig wat volgers: de stad Kortrijk lanceerde al snel 'Kortrijk zaait' en ondertussen volgden ook Veurne kweekt, Wervik werft en vele anderen.  Meer info: www.mest.be.

 

Pop-ups kennen verschillende verschijningsvormen. Het kan gaan om een outlet of stockverkoop, verkoop van seizoensartikelen, ondernemers die inspelen op een trend of hype, starters die een nieuw concept willen uitproberen zonder zich te engageren tot een meerjarig huurcontract, webwinkels die tijdelijk een fysieke locatie wensen, merken die een nieuw product lanceren, testwinkels voor investeerders om de markt af te tasten, …

De bestaande regels zijn echter niet altijd voorzien op deze creativiteit. Zo is het al enkele jaren onduidelijk of een tijdelijke onderneming als vestigingseenheid moet geregistreerd worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op basis van een (interne) nota van de FOD Economie kunnen we nu concluderen dat pop-ups die 'ononderbroken' geopend zijn gedurende minder dan 30 dagen niet als vestigingseenheid ingeschreven (en geschrapt) moeten worden. De inschrijving en schrapping blijven wel vereist voor 1) pop-ups die 30 of meer dagen geopend zijn én 2) voor pop-ups die minder dan 30 dagen actief zijn maar die 'zich herhalen' (bv. elke maand gedurende 3 dagen).

We bundelden voor u alle relevante regelgeving en formaliteiten die van toepassing zijn op de tijdelijke invulling van leegstaande panden.  Zie: overzicht regelgeving tijdelijke invullingen.

Kapellen pops-up

Om op korte termijn de leegstand aan te pakken en de beleving van de bezoekers en de gezelligheid in de winkelstraten tijdens de eindejaarperiode nog te verhogen, zette de gemeente Kapellen een activeringsbureau voor handelspanden in. Daarbij krijg het ook steun vanuit het Agentschap Ondernemen.  In het kernwinkelgebied werden niet minder dan 8 handelspanden ingevuld door een pop-up, daarnaast werden ook de etalages van 3 panden creatief ingevuld en kregen 6 vitrines een etalagegrote sticker. Verschillende van de betrokken panden kregen ondertussen een nieuwe invulling en meerdere pop-ups hebben zich permanent gevestigd in het kernwinkelgebied – al dan niet op dezelfde locatie.

 

Atelier Rechteroever: tijdelijke stek voor creatieve ondernemers

Met Atelier Rechteroever wil de stad Aalst nieuwe zuurstof geven aan het stadsdeel Rechteroever. Leegstaande panden –handelspanden, verlaten industriële gebouwen, leegstaande ateliers, … - worden er tijdelijke werplekken voor startende en creatieve ondernemers en freelancers. Elke starter die op Rechteroever zijn nieuwe stek kiest, kan genieten van een pakket voordelen met ondersteuning vanuit het stadsbestuur, de adviesraden en de hogescholen. Na een intensieve communicatiecampagne konden al snel 6 panden ter beschikking gesteld worden aan een twaalftal ondernemers.   Lees het artikel hier.

 

Antwerpen verhoogt beleving met 2e editie 'de Nieuwe Natie' 

Eind oktober 2015 opende de tweede editie van het tijdelijke shoppingproject 'de Nieuwe Natie' in het shoppingcenter Grand Bazar Antwerp. De Nieuwe Natie is een initiatief van de stad Antwerpen i.s.m. Grand Bazar Antwerp en Unizo en met steun van het Agentschap Ondernemen. Gedurende 5 maanden krijgen startende ondernemers er een unieke kans om hun winkelconcept of producten uit te testen in een dynamische testlocatie in het winkelhart van de stad. Tijdens het project wisselen ze elkaar af, zodat shoppers een gevarieerd aanbod blijven ontdekken. De starters krijgen professionele begeleiding en coaching. De stad promoot de Nieuwe Natie actief bij shoppende Antwerpenaars, bezoekers en toeristen. En promoot zichzelf tegelijkertijd als een creatieve en innovatieve shopping- en horecastad. Bovendien vermindert de stad zo de leegstand en stimuleert ze investeringen. Met het oog op een grondige evaluatie voorziet de stad doorlopend passententellingen. Meer informatie: www.denieuwenatie.be.

 

Gent Travakt in 'shop-up' zone Brabantdam tijdens wegenwerken

Tijdens de geplande heraanleg van de zone Brabantdam, stelt de stad Gent gratis ruimte beschikbaar aan ondernemende durvers. Voor de stad is het van groot belang dat de omgeving ook tijdens de ingrijpende werken, die zullen duren tot 2017, aantrekkelijk blijft voor shoppers en wandelaars. Voor de eerste TRAVAK- editie verleende Thomas De Soete zijn medewerking door het selecteren van een aantal veelbelovende illustratoren, kunstenaars en designers die onder andere in de bestaande vitrines hun opmerkelijke creaties tentoonstellen. Maar ook optredens en films en allerlei andere evenementen staan op de agenda. De pilooteditie van TRAVAK liep in het najaar van 2015 en werd daarna ook toegepast bij andere werven. Meer info: www.oogent.be.

Navigatie