Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Aansluiten bij Vlaamse heffing

Ten eerste kan een gemeente zich aansluiten op de Vlaamse heffing op leegstand, verwaarlozing en verkrotte woningen en gebouwen, door er opcentiemen op  te heffen. Handelspanden vallen onder het begrip ‘gebouwen’.  Het is duidelijk dat hoe hoger de gemeentelijke opcentiemen zijn, hoe sterker leegstand en verwaarlozing kan worden bestreden. Deze manier om leegstand te bestrijden is relatief het gemakkelijkst: de gemeente geeft de hoogte van de opcentiemen door  aan de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid staat vervolgens in voor het versturen van de aanslagbiljetten en de verdere uitvoering ervan.

Het opstellen van de inventaris die onder de Vlaamse heffing vallen is  -het spreekt voor zich- de Vlaamse overheid bevoegd. Wel wordt verwacht dat gemeenten lijsten opsturen van panden waarvan ze vermoedt dat ze leeg staan, verwaarloosd zijn of die ongeschikt- of onbewoonbaar zijn verklaard. Indien een gemeente werk wil maken van een goede bestrijding van de leegstand, heeft ze er belang bij om deze vermoedenslijsten zo nauwkeurig mogelijk door te sturen. Gemeenten kunnen trouwens ook vragen volledig zélf het inventaris van de Vlaamse heffing op te nemen. Voor dit werk krijgen zij een vergoeding. De afgelopen jaren hebben overigens steeds meer steden en gemeenten het inventarisbeheer terug gegeven aan de Vlaamse overheid.

Handelspanden worden als leegstaand beschouwd indien meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte niet effectief wordt gebruikt gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden. Vanzelfsprekend is het vaststellen van de leegstand een knap lastig karwei en kan dit aanleiding geven tot heel wat discussie en bezwaren- en beroepsprocedures. Vandaar ook dat hoogstwaarschijnlijk de Vlaamse heffing op leegstand (niet die van verwaarlozing) binnenkort wordt afgeschaft.

Terzijde: behalve de Vlaamse heffing op leegstaande, verwaarloosde of verkrotte woningen en gebouwen is er een aparte regelgeving voor bedrijfsgebouwen die leegstaan of verwaarloosd zijn. De leegstand of verwaarlozing van de bedrijfsgebouwen wordt bestreden via de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen.  Deze maatregelen spitsen zich toe op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten van minimaal  5 are. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken, vooral in de stad, maar gaat het niet om leegstaande handelspanden. Gemeenten kunnen eveneens op deze Vlaamse heffing opcentiemen invoeren.

Navigatie