Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Speelautomatenhallen

Speelautomatenhallen zijn wat men lunaparken noemt. Dit zijn de kansspelinrichtingen klasse B.

Alvorens een uitbater zijn speelautomatenhal kan openen, moet hij een convenant sluiten met de gemeente. Het afsluiten van dit convenant behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente.

In de convenant bevinden zich de vestigingsvoorwaarden, sluitingsuren en -dagen en wie het gemeentelijke toezicht waarneemt.

Navigatie