Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Kansspelen in drankgelegenheden

  • Dit zijn de bingo’s en one balls in café's.

  • Vanaf 1 juli 2011 moeten deze caféspelen uitgerust zijn met een elektronische identiteitskaartlezer (Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, Belgisch Staatsblad 24 februari 2011).

  • Vooraleer de Kansspelcommisie de beslissing tot al dan niet vergunnen neemt, zal zij het voorafgaandelijk advies van de gemeente in aanmerking nemen. De eigenaar/uitbater van de drankgelegenheid moet dit advies aan de gemeente vragen. De gemeente is niet verplicht advies te verstrekken. U vindt dit advies hiernaast bij de documenten.

Door de gemeenten vastgestelde inbreuken op deze wetgeving dienen onmiddellijk aan de Kansspelcommissie meegedeeld te worden. 

Wat bij sluiting van een drankgelegenheid?

De Kansspelcommissie wil nog benadrukken dat wanneer een drankgelegenheid door de gemeente gesloten wordt, de Kansspelcommissie de vergunning klasse C kan intrekken. De Kansspelcommissie moet dan wel door de gemeente worden ingelicht over de sluiting. Dit kan door een mailtje te sturen naar ksc.cjh@gamingcommission.be of door rechtstreeks te mailen of te bellen naar Jo.Hayen@gamingcommission.be, Hayen Jo, Attaché, Kansspelcommissie, Cel Controle-Sancties-HRM-Witwassen, tel: 02/213.42.86, fax: 02/504.00.66, GSM: 0473/81.24.06 

Navigatie