Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Vlaamse rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Opgepast: deze hindermaatregel loopt af op 31 december 2017!

Zelfstandigen en kmo’s die hinder ondervinden van openbare werken kunnen een rentetoelage krijgen op een nieuw overbruggingskrediet bestemd voor de financiering van het bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van de schulden op korte termijn (bijvoorbeeld dure kaskredieten). Vanaf 1 januari 2011 kunnen zelfstandigen en kmo’s ook een rentetoelage krijgen voor bestaande beroepsleningen die werden aangegaan vóór de start van de openbare werken (zie brochure). 

Regelgeving

Vlaams wettelijk kader  

Modeldocumenten (idem als bij derde waarborgbesluit)

Modelverklaring van de gemeente over de verstoorde bereikbaarheid van een onderneming 

9 mei 2011: Het aanvraagformulier voor een rentetoelage voor hinder bij openbare werken (wat onderneming moet aanvragen bij Agentschap Ondernemen) is licht gewijzigd. Het gaat om de nummers 19 en 27 van het formulier waarin nu expliciet wordt gevraagd om bij een bestaand investeringskrediet het voorwerp en het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen op te geven. De staving van het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen kan op verschillende manieren worden aangeleverd (bijvoorbeeld kopie afschrijvingstabel, …).

Als het krediet werd afgesloten vóór de start van de openbare werken, moet het immers gaan om een beroepslening. 

Meer informatie

Website: www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken

Folder ‘Rentetoelage Hinder Openbare Werken’ (met uitbreiding, geldig vanaf 1 januari 2011)

Formulieren 

 Aanvraagformulier rentetoelage Verklaring op erewoord

Navigatie